Mark Johnson - Designing the Future City

For Human and Global Health

Source
FUA TUL
Publisher
Tisková zpráva
21.01.2020 13:15
Lectures

Czech Republic

Liberec

Přednáška, která proběhne v anglickém jazyce, se zabývá souvislostmi oborů plánování, urbanistického navrhování a lidského zdraví, aby odborníci lépe porozuměli tomu, jak jejich vlastní znalosti a zkušenosti z praxe mohou přispět k lepší budoucnosti.
Více než 150 let se urbanisté na praktické i teoretické úrovni zabývají způsoby, jak zlepšit kvalitu života a veřejného zdraví ve městech. Přes to však žijeme v době, kdy dochází k jeho zhoršování - nepřenosná chronická onemocnění, závislosti a jiná nepatogenní onemocnění jsou stále častější.
Je potřeba hledat cesty, jak skrze plánování a navrhování měst zlepšit kvalitu života a prostředí, abychom byli adaptabilnější a odolnější vůči rychlým změnám.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Přednáška se přesouvá na duben
FUA TUL
29.01.20 02:50
show all comments

Related articles