Ian Patterson : Architektura bez architektů

Source
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Publisher
Tisková zpráva
25.03.2019 13:35
Lectures

Czech Republic

Zlín

11. dubna 2019 v 17:00 hodin
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2. podlaží budovy 14, výtvarný ateliér
Překlad z angličtiny do češtiny je zajištěn

Zlínská veřejnost má jedinečnou příležitost seznámit se blíže se skotskou architekturou i s původní unikátní architekturou Hebrid a jejím vývojem. Ve své přednášce přiblíží Iain Patterson (1946), skotský malíř a kreslíř, profesor na Edinburské akademii výtvarných umění téma, kterým se zabývá řadu let – architekturu bez architektů a také dílo svého oblíbeného architekta Charlese R. Mackintoshe (1868 – 1928), slavného skotského architekta a designéra. Jeho dílo ovlivnilo evropské umělecké hnutí – secesi. Podle Iana Pattersona by „měl být kladen důraz na architekturu, která obstojí ve zkoušce času, a bude ideálním odrazem míry národní a lokální citlivosti. Možná, že architekti a architektky musejí být nejprve umělci – aktivními designéry a projektanty, než se stanou architekty a architektkami; nebo alespoň vykonávat svou práci souběžně s těmito disciplinami vizuálního umění.“

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles