Postavit rodinný dům a přestavět byt bude od ledna snadnější

Publisher
ČTK
01.01.2007 10:50
Czech Republic

Prague

Praha - Postavit rodinný dům, garáž nebo přestavět vnitřek domu bude od ledna jednodušší. Po dlouhých letech příprav začne platit nový stavební zákon, jenž rozšíří počet drobných staveb, ke kterým bude potřeba jen ohlášení stavebnímu úřadu místo stavebního povolení. K řadě menších staveb již nebude třeba ani ohlášení. Méně administrativy má být i u velkých staveb.

Nový zákon je podle mínění stavebníků proti současnému právnímu stavu revoluční. "Pozitivní je hlavně zjednodušení byrokracie pro malé stavebníky," uvedl například generální ředitel společnosti Skanska CZ Zdeněk Burda.
Ohlášení stavebnímu úřadu nově postačí třeba u rodinného domku do 150 m² a 3 nadzemních podlaží. Přestavba vnitřku rodinného domu, která nezasáhne nosné zdi, se obejde i bez ohlášení. Pro nepodsklepenou garáž do 25 metrů čtverečních postačí jen územní souhlas, uvedla příklady mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Víšková.
Ohlášení je podání, kterým stavebník sděluje stavebnímu úřadu, že hodlá provést určitou stavbu. I nadále ovšem bude například nutné stavebnímu úřadu dodat stavební dokumentaci, zajistit odborné vedení stavby a informovat sousedy. Kontroly nad stavebními pracemi mají být intenzivnější. Za stavbu "na černo", pro kterou je třeba ohlášení, bude možné udělit pokutu až 200.000 korun.
Většina stavebníků najde od ledna stavební úřady na stejném místě jako nyní. Vykonávat pravomoci stavebních úřadů ale nebudou moci obce se základní působností, což kritizoval Svaz měst a obcí. Na dotaz, zda jsou stavební úřady na nová pravidla připraveny, Víšková odpověděla, že na podzim se například uskutečnily semináře pro tyto úřady za účasti zhruba 2500 osob.
Zlepšení by mělo nastat i u velkých staveb. "Pokud státní správa bude mít odvahu nového zákona využít, tak se výrazně zmenší možnost blokování staveb věčným odvoláváním jejích odpůrců a o sporech se bude právně rozhodovat pouze jedenkrát," poukázal mluvčí Metrostavu František Polák.
Nový stavební zákon nahrazuje normu z poloviny 60. let minulého století. Byl publikován ve Sbírce zákonů v květnu, účinnosti nabude 1. ledna 2007 a podle předpokladů by měl platit další desítky let.

Příklady staveb:
Stavba: Doposud: Od ledna 2007
Rodinný dům do 150m² Územní rozhodnutí a stavební povolení Územní souhlas a ohlášení stavebnímu úřadu
Stavební úprava v rodinném domě Stavební povolení nebo ohlášení (pokud nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled a účel stavby) Ohlášení stavebnímu úřadu nebo bez ohlášení (pokud nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled a účel stavby)
Garáž do 25m² Územní rozhodnutí a stavební povolení Územní souhlas
0 comments
add comment

Related articles