Rozšíření muzea MKM v Duisburgu od H&deM

Publisher
Petr Šmídek
12.09.2016 20:40
Jacques Herzog
Pierre de Meuron
Herzog & de Meuron

Mlýn v duisburském přístavišti z poloviny 19. století byl v roce 1999 přestavěn dvojicí švýcarských architektů Herzog & de Meuron na muzeum pro manžele Sylivii a Ulricha Ströher, kteří patří mezi největší soukromé sběratele německého poválečného umění. Kolekce původně čítala 1500 položek. V roce 2005 se však podařilo zakoupit rozsáhlou sbírku Hanse Grotheho, který se zaměřoval na německou malbu a sochy z období 1970-90.
V roce 2008 přišli Jacques Herzog s Pierrem de Meuronem s projektem na rozšíření muzea, které by balancovalo na ocelových silech ze 30. let minulého století. Dokonce již byla na terénu sestavena ocelová konstrukce, ale z důvodu hospodářské recese a krachu stavební společnosti nedošlo k finálnímu instalování bílého kvádru na vrchol sila. V roce 2013 požádala rodina Ströher H&deM o revizí projektu. Nová podoba je méně odvážná a lépe splývá s historickou budovou mlýna. Výsledný objekt s pláštěm z režného zdiva působí, jakoby tu stál odjakživa. Tvoří jej kompozice tří hmot o výšce 33,5, 30,5 a 27,5 metru. Dva objekty slouží k výstavním účelům a třetí část tvoří komunikační a technické zázemí. Pětipodlažní objekt (jedno podzemní podlaží) nabídne celkem 4900 m² nových ploch (2500 m² pro galerie). Na vrcholu sila bude umístěna vyhlídková plošina. S přípravami stavby se začne ještě v tomto měsíci, aby mohl být základní kámen položen na jaře příštího roku. Dokončení přístavby muzea MKM Küppersmühle je naplánováno na rok 2019.

“To any passer-by, the new extension will appear to have always stood there. Both in terms of its scale and material. The extension fits into the chain of the impressive historical brick edifices flanking the harbour basin, and thus complements the existing museum and harbour basin complex.”
Herzog & de Meuron

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles