f-architecture: Cosmo-Clinical Interiors of Beirut

Source
Galerie VI PER
Publisher
Tisková zpráva
19.11.2018 13:40
Czech Republic

Prague

Karlín

23. 11. 2018 – 19. 1. 2019
Artist talk a vernisáž: 22. 11. 2018, 18:00
Galerie VI PER Vás srdečně zve zahájení výstavy Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu, kterou připravil tým f-architecture.Výstava Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu zkoumá utváření prostor, design interiérů a vnitřních pravidel klinik plastické chirurgie. Snaží se zviditelnit jejich roli při formování subjektů, utváření kultury panenství a ideálního těla. Obzvlášť Bejrút, toto hlavní město medicínské turistiky Blízkého východu, krásy arabských mýdlových oper a nadále přetrvávajících genderových a sexuálních norem, je místem, kde se zdejší záliba v tělesnu a jeho korekci potkávají v plasticko-chirurgických klinikách. Výstava vychází z estetiky interiérových prostor i architektonického pojetí budov hymenoplastických klinik vysledovaných v Bejrútu, ale zakoušených v globálním měřítku.Panenství je dodnes podnětem zmocňování a sebevnímání žen po celém světě. Koncept panenství je vytvářen nejen v oblasti tělesné, ale také na základě rozmanitých architektonických operací, v prostorách, které jsou prostředníkem mezi subjektem a jeho tužbami. Klinika je místem, kde dochází ke znovuustavení těla a také jeho produkci. Architektura je zde chápána jako souhra technologického, sociálního a ekonomického – ne pouze jako fyzická, vystavěná realita, ale jako organizační síla působící na utváření souboru produkovaných a produktivních objektů.Krajina komodifikovaného panenství je tvořena propojenými, kašírovanými interiéry: souborem mediko-kosmetických a vaginoplastických praktik, které jsou záměrně skryty za sestavou všedních schránek budov, zabezpečených virtuálních privátních sítí (VPN), diskrétních balíčků a neformálních sítí designérů, výrobců, distributorů, lékařů, pacientek/spotřebitelek a někdy dokonce i rodin (ne)počestných žen. Vizualizace prostorů těchto vzájemných výměn – sociálního kapitálu, sebeochrany a moci – ilustruje, jak jsou tělesné ideály zprovozňovány v jinak abstraktních rejstřících: mezi ekonomickými, regulačními, společenskými a rodinnými strukturami, které řídí správné vztahy mezi těly, což často znamená vztah, který slouží mužské touze na úkor potřeb žen.feminist architecture collaborative (Gabrielle Printz, Virginia Black a Rosana Elkhatib) je tříčlenná badatelská iniciativa z New Yorku zaměřená na rozplétání současných tělesných politik týkajících se prostoru, a to jak v intimním, tak i globálním měřítku. Výstava Kosmo-klinické interiéry v Bejrútu je součástí rozsáhlého badatelského úsilí v oblasti zkonstruovaných kultur a ekonomik panenství.

0 comments
add comment

Related articles