Mirko Baum: Tensegrity

Nekonvenční formy předpjatých táhlových systémů

events.form.organizer
FA ČVUT

events.form.place
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Start
thu 25.4.2019 18:00

events.link
https://www.facebook ...
LecturesPublisher
Michaela Mrázová
Srdečně zveme na  přednášku hostujícího profesora FA ČVUT prof. Ing. arch. Mirko Bauma, která je určena pro širokou veřejnost.

Cyklus přednášek nazvaný Svět konstrukce / konstrukce světa se skládá z 11 přednášek k teorii vztahu konstrukce a formy. Společným jmenovatelem přednášek zaměřených z jedné třetiny na teorii, zbytek na příklady z oblasti techniky, umění a architektury, je konstrukce v jejích kulturně-historických souvislostech. Témata částečně vycházející z knihy „Ulice na konci světa / Strasse am Ende der Welt“.

Každá přednáška potrvá 90 minut.
Po každé přednášce navazuje prostor pro debatu.

3. Blok se koná v termínu 23. 4. - 25. 4. 2019 vždy od 18.00h v posluchárně č.105 nebo č. 155.

3.09 Kit of parts / 23. 4. 2019 (m.č. 105)
- Aditivní konstrukce a prefabrikace
3.10 Coincidentia oppositorum / 24. 4. 2019 (m.č. 155)
3.11 Tensegrity / 25. 4. 2019 (m.č. 105)

Přednášky budou v češtině a budou probíhat ve třech blocích.
0 comments
add comment