Pobočka Národnej banky Slovenska

Pobočka Národnej banky Slovenska
Address: Lučenec, Slovakia
Completion:1996-2004


Pobočka NBS vstupuje do rozrušenej mestskej štruktúry širšieho centra Lučenca. Koncepcia novostavby založená na konvenčnom spojení prízemnej podnože a z nej vyrastajúcej výškovej administratívy ukľudňuje okolité prostredie, v ktorom absentuje akýkoľvek elementárny rád. Dvojica hmôt, ktoré tvoria objekt pobočky, vyrastá na ortogonálnych súradniciach. Štvorpodlažný kubus je kancelárskym domom, neprístupným a prísnym. Od plošne rozsiahlejšej podnože sa odlišuje aj výrazným horizontálnym pásovaním. Verejnosti určená prízemná podnož reaguje na zakrivenie cesty veľkorysým oblúkom kulisy pred západným priečelým. Vzniká tak intímne nádvorie, príjemný mestský prvok a súčasne jediné vybočenie z pravouhlej schémy domu.
0 comments
add comment

more buildings from Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA