Bowling

Bowling
Address: Velvarská 6, Horoměřice, Prague, Czech Republic
Investor:Renata Herzmanová - ROTANG
Project:léto 1998 - jaro 1999
Completion:jaro 1999 - podzim 2000


Zadáním bylo postavit bowlingové centrum a restaurací, s maximálním využitím původního hospodářského stavení. Filosofií řešení bylo fyzicky a prostorově zachovat původní objekt stodoly, po celé délce ho radikálně rozříznout a propojit s novým objektem, který je k objektu podélně dostavěn. Nevznikl kontrast mezi starým a novým, ale naopak celek, kde tato hranice není rozpoznatelná. Pro hlavní čtyři bowlingové dráhy je využito původní kamenné lodi stodoly, část krovu stodoly je po celé délce zvednuta, otevřena a vodorovně prodloužena nad nově přistavený objekt. Koruna zdi původní stodoly tvoří zábradlí restaurace. Návštěvník restaurace tak vlastně nakukuje otevřeným krovem do původní stodoly – bowlingových drah. Pro další prostory restaurace bylo využito slepence hospodářských budov, navazujících na stodolu. Nestejnost výšek původních objektů se promítla v interiéru restaurace. Opticky hlavním materiálem stavby jsou původní opravené kamenné zdi stodoly a prolínající se nové a staré dřevěné konstrukční prvky natřené modro-šedo-zelenou lazurou. Obojí je doplněno velkými bloky žluto-béžového kletovaného betonu. Důraz je kladen na barevnou tlumennost a patinu materiálů.
0 comments
add comment

more buildings from my architekti