Biografie
Dušan Ogrin je emeritní profesor zahradní architektury, který stál u zrodu studijního programu krajinářské architektury na Univerzitě v Lublani, kde vyučoval navrhování, teorii a historii krajinářské architektury. V roce 1972 zavedl obor krajinářské architektury na biotechnologické fakultě na postgraduální stupni a o čtyři roky později na vysokoškolské úrovni. Jako hostující profesor vyučoval obor krajinné architektury na řadě univerzit v Evropě, Americe a Asii. 1983-92 vyučoval na Harvardské universitě. Je pravidelným přednášejícím o plánování a tvorbě krajiny na univerzitách v Záhřebu a Pekingu. Jeho vědecké práce jsou v první řadě zaměřeny na základní problému související s teorií krajinné architektury, generaci krajinných forem, obtížemi a projektovým jazykem. Vede výzkumné projekty v oblasti bydlení a plánovacích metod, hodnocením krajiny a teorií městské krajiny.

Realizace a projekty