BARAK architekti

Hlavní obrázek
Ateliér bol založený v roku 1996, ako združenie architektov. Hlavní protagonisti boli Viktor Šabík spolu s Tomášom Šebom, v spolupráci s Romanom Barnom, Martinom Hraškom, Martinom Vodrážkom... Pôsobisko bolo v Bratislave a Nitre.
Od roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do EÚ, a bolo deklarované, že nasleduje rozvoj regiónov, BARAK architekti pôsobí v Nitre.
V roku 2005 bolo združenie pretransformované na s.r.o.
Viktor Šabík je od roku 1996 dvorným architektom kaštieľa v Mojmírovciach. Areál kaštieľa postupne prechádza adaptáciou na hotelové a kongresové centrum podľa vopred vypracovaného programu.
V roku 2004 bol ateliér vybratý do európskeho network projektu WONDERLAND - putujúca výstava po 9 - tich krajinách Európy. V každej krajine sa k podujatiu pridalo 11 domácich ateliérov. V hlavnom meste jednotlivej krajiny sa konala výstava s vernisážou a workshopom za účasti jednotlivých architektonických tímov. Výstava prešla postupne od Bratislavy cez Prahu, Berlín, Amsterdam, Paríž, Benátky, Zagreb, Ľubľanu do Viedne. Vo Viedni sa v júni 2006 konalo veľké podujatie v Architektur zentrum v MUMOK - u, na ktorom 99 európskych ateliérov prezentovalo svoje práce na tzv WONDERLAMPÁCH.
Za slovenskú stranu spomedzi 11 ateliérov prezentoval len ateliér Barak architekti. Na výstave sa predala jedna WONDERLAMPA- lampa BARAK.
Pracovnou metódou ateliéru je skúmanie „Genia loci“ pri spracovaní každej zákazky a diskurz na tému kritická architektúra (okrem komerčných projektov - samozrejme).

Realizace a projekty