Mestská športová hala v Nitre

Mestská športová hala v Nitre
Adresa: Dolnočermánska, Nitra, Slovensko
Investor:Mesto Nitra
Projekt:2004-07
Realizace:04/2006 - 12/2007
Užitná plocha:6552 m2
Zastavěná plocha:3850 m2


Budova športovej haly sa nachádza na hrane medzi socialistickým sídliskom a zástavbou rodinných domov, uprostred novo sa formujúceho športového areálu, na vyvýšenine v blízkosti starého čerešňového sadu.

Koncept riešenia objektu športovej haly vychádza z jednoduchého rozčlenenia prevádzky na tri logické celky, ktoré sú obalené dynamicky (športovo) ladeným zovňajškom do seba/ zo seba povytiahnutých objemov. Narábanie s objemami, otvormi, proporciami, ako aj vonkajšia farebnosť, je analýzou obrazov Nea Raucha, predstaviteľa lipskej maliarskej školy, ktorý svojou tvorbou nanovo interpretuje svoju socialistickú skúsenosť. Takéto hypertextové použitie jazyka v sídliskovom prostredí prepája spoločne zažitú minulosť.

Dispozičné riešenie: v dvojpodlažnom objekte obslužnej časti sa nachádzajú: vstupné priestory divákov a športovcov a zamestnancov, šatne profesionálov, rozhodcov, amatérov a divákov, doplnkové regeneračné priestory, kancelária, zasadačka, squashové dvorce, horolezecká stena, priestory VIP, technický blok, kaviareň, schodisko v trakte profesionálnych hráčov- (šatne hostí a domácich oddelené horizontálne) a schodisko pre divákov. V priestore viacúčelovej haly je nástup divákov riešený z priestoru 1. NP smerom dookola po ochodze, a v rohoch smerom hore, do priestoru nad hlavami. Priestor viacúčelovej sály je prístupný z 2. NP obslužnej časti a nachádzajú sa v ňom fitness centrum a rozcvičková telocvičňa.

Materiálové riešenie: zakladanie: pilóty, nosný systém: halová časť- oceľový systém, obslužná časť: ŽB skelet, viacúčelová sála: oceľová priestorová konštrukcia spočívajúca na oceľových stĺpoch, obvodový plášť: sendvičové panely, výplne otvorov: hliník, podlahy: linoleum, športová podlaha, plávajúca na gumových terčíkoch s podlahovým kúrením.

Riešenie interiéru halového priestoru vychádza z faktu, že ide o priestor pre šport, do ktorého prichádzajú športovci a diváci, znalí súčasných trendov. Vnútorná farebnosť je v dialógu s farebnosťou vonkajšou ako aj športových brandových produktov. Dynamizácia figúry hľadiska (umiestnenie rohových tribún) reflektuje fakt, že hľadisko sa v prípade priamych televíznych prenosov, rovnako ako dianie na hracej ploche, stáva objektom záujmu kamier. Priestor pod tribúnami je využitý na skladovanie a ako nasávacia komora pre systém vetrania.

Organizácia okien v hlavnej sále sleduje prevažujúci pohyb pri športových aktivitách, vysoké okná svedčia o tom, že ide o vysoký jednopodlažný priestor. Výplň v týchto oknách je zhotovená z dutinkového lexanu, aby neprichádzalo k oslepeniu športovcov priamym slnkom.

Ocenenia: nominácia Cena ARCH 2008, nominácia CE.ZA.AR 2008, nominácia EU pre súčasnú architektúru Mies van der Rohe Award 2009
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ach jo...
Kaker
05.03.09 11:56
Cesar Dober Brazil
cesar dobner cesar dobner
05.03.09 06:11
...pekná palubovka...
Martin Fabian
09.03.09 12:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od BARAK architekti