Zasedací sál okresního lidového výboru

Dvoranska stavba Okrajnega ljudskega odbora (OLO)

Zasedací sál okresního lidového výboru
Adresa: Slovenski trg 1, Kranj, Slovinsko
Projekt:1954-55
Realizace:1958-60


Město Kranj leží přibližně 20km severozápadně od Lublaně a s více než 50000 obyvateli je čtvrtým největším slovinským městem. Zachovalé jádro raně středověkého města, do jehož tváře přispěl také Jože Plečnik několika svými stavbami, leží na náhorní planině nad soutokem řek Kokra a Sáva. Po druhé světové válce se město začalo rychle rozvíjet díky úspěšnému elektronickému a gumárenskému průmyslu. Z toho důvodu vznikla potřeba nového správního centra na rozhraní severního okraje historického jádra a nově vznikající městské části. V soutěži uspořádané roku 1954 zvítězil návrh Plečnikova žáka Edvarda Ravnikara, který o několik let později zvítězil také v soutěži na nové hlavní náměstí v Lublani. Zatímco pozdější lublaňské náměstí nezapřelo reprezentaci nejvyšší politické moci v zemi, tak nové náměstí v Kranji si  zachovalo příjemnou kompozici i měřítko vhodné ke každodennímu životu.
Zasedací sál, který v porovnání s vítězným urbanistickým návrhem z roku 1955 prošel řadou změn, vévodí severní straně náměstí dále lemovaného z východu třípatrovou administrativou a na západě šestipodlažním obytným domem, který v Ravnikarově kanceláři navrhl jeho žák Stanko Kristl. Nově vytvořený silniční obchvat následně zlepšil dopravu i celkovou urbanistickou situaci místa. Vlastní zasedací sál se skládá ze tří hmot a funkcí: reprezentační sál, zasedací místnosti a kanceláře vedoucích úředníků. Sál je navíc propojen traktem s dalším dvoupodlažním objektem, kde se nachází kavárna.
Zasedací sál v Kranji lze považovat za klíčovou modernistickou stavbu v poválečném Slovinsku, která navíc předznamenává příchod brutalismu. Ravnikarovi se zároveň velice úspornými prostředky podařilo naznačit inspiraci místní lidovou architekturou. Kvádr zasedacího sálu spočívá na kruhových sloupech s hřibovými hlavice, které se promění v celoskleněném průčelí následně v široce zdůrazněné betonové pásy, aby následně zmizely v téměř neviditelné podpory ve tvaru V vynášející lehkou betonovou skořepinu.
Ravnikar nové centrum Kranje následující desetiletí doplnil ještě o hotel Creina, supermarket Globus a národní banku SRS. Zatímco v Lublani jeho stavby nepostrádají velkolepost a nezbaví se neustálého poměřování s Plečnikovými zásahy, tak v Kranji se Ravnikar mohl konečně uvolnit a naplno odhalit svoji poetickou duši se zaujetím pro detail.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Edvard Ravnikar