Zahrada 10.000 mostů

Zahrada 10.000 mostů
Autor: West 8
Spolupráce:DYJG Beijin
Adresa: Xi´an, Čína
Investor:International Horticulture Exhibition 2011
Projekt:2010
Realizace:04.2011
Zahrada 10 000 mostů (The Garden of 10000 Bridges) byla veřejnosti zpřístupněna od dubna 2011. Byla vybudována jako součást areálu zahradnické výstavy EXPO 2011 v čínském  Xi´an. West 8 v čele s Adraanem Greuzem byli pro vytvoření projektu pro výstavu osloveni podobně jako řada dalších světových krajinářských ateliérů (př. V. Sitta, M. Schwartz apod.). Tématem výstavy bylo ‘Harmonické soužití přírody a města‘. Zahrada setrvává na místě i po ukončení výstavy a přispívá tak k dlouhodobému rozvoji města Xi´an.
Zahradu tvoří spletitá síť cest a pět výrazných červených mostů. Prostředí mezi cestami je vyplněno hustými bambusovými porosty, které zabraňují kontaktu mezi provozem na cestách. Mosty jsou navrženy tak, že jejich vrchol převyšuje porost, takže fungují jako malé rozhledny. Vstupy na mosty jsou velmi strmé, takže každý most je po obou stranách opatřen schodišti. Hlavím materiálem pro konstrukci mostu je beton. Červená barva byla zvolena jako tradiční barva pro čínskou kulturu.
Motiv trasy v korunách zeleně je v posledních letech několikrát opakovaným tématem. Příkladem mohou být dočasná instalace Treetop Walkway v Kew Gardens ve Velké Británii nebo Treetops Philly´s Morris Arboretum ve Philadelphii ve Spojených státech. Na rozdíl od těchto projektů však mosty v Zahradě 10 000 mostů nabízí možnost zkoumání prostoru z mnoha úhlů, protože jsou vůči sobě různě pootáčené a umožňují tak pohled na totéž území z mnoha perspektiv. Výjimečné je také využití kolísání trasy, což dělá její průběh velmi různorodým. Zahrada využívá tímto konceptem nikoliv jeden centrální prvek, který by byl jejím vlastním uzavřeným středem, ale je sem velmi netradičně vtaženo celé její okolí, se kterým pracuje jako se svou součástí.
Inspirací pro koncept West 8 Zahrady 10 000 mostů byla životní pouť člověka. Motivem je pohled na lidský život jako na spletitou cestu plnou těžkých svíravých momentů, která je ale také prosvětlena úspěchy a radostnými okamžiky. Podle pravidla ´Jednou jsi nahoře a jednou zase dole´, tak vznikl neotřelý koncept zdánlivě složitého a přitom ve skutečnosti velmi jednoduchého labyrintu. Na relativně malé ploše je křížením cest a jejich transformací v mosty vytvořen dojem nekonečné trasy. Tím, že je možné vracet se neustále dokola na stejná místa (název zahrady při skutečném počtu pěti mostů je nasnadě), může člověk v zahradě setrvat libovolně dlouho a nevědět, kde se právě nachází a jak dlouhou vzdálenost už překonal. Cesta se stává pro každého individuální, jelikož každý ji může zvolit jinak.
Tento motiv životní pouti se dobře vztahuje také na samotnou historii čínského národa a jeho trpkou minulost a ekonomicky velmi světlou budoucnost. Zahrada je interpretace taoismu ateliéru West 8. Upozorňuje na proměnlivost, člověk zde může zažívat změny světla, zvuku, barev a prostoru. Obsahuje symbol průchodu z jednoho světa do druhého nebo ještě v jiném slova smyslu může být řada červených mostů také oním nejznámějším čínským motivem – zprohýbaným hřbetem čínského draka, který vrhá stín na lidské osudy (cesty v zahradě) pod ním.
West 8 tak tvoří Zahradou 10 000 mostů maximální iluzi a vkládají bezpočet motivů do fantazií diváků. Vzdávají hold Číně, čínské kultuře, svým evropským způsobem také tradici čínské zahrady a přitom respektují místo a jeho identitu.
4th-dim - Andrea Honejsková
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od West 8