Vítkovice aréna – multifunkční hala

Vítkovice aréna – multifunkční hala
Adresa: Ruská, Ostrava, Česká republika
Investor:VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Projekt:12/2005
Realizace:06/2007


Výtvarná spolupráce: M.A. Marek Pražák

Návrh navazuje na původní koncept areálu, který s tréninkovou halou počítal.
Konečná podoba dostavovaného komplexu je utvářena dvěma okolnostmi: jednak úmyslem nekonkurovat původní hmotě a ani výrazně neměnit stávající kompoziční principy, naopak se původní koncepci vědomě podřídit. A zejména podoba ubytovny pak je ovlivněna mimořádně náročnými a stísněnými poměry staveniště, kdy se musel náročný stavební program vměstnat takřka na centimetr do území, které bylo k dispozici.

Koncepce stavby

Nově dostavované objekty nemají v úmyslu původní hmotě konkurovat a ani výrazně nemění stávající kompoziční principy. Objem nové haly je “ukryt” do horizontální podnože vytvořené terasou hlavního objektu. Kompoziční koncept areálu je tak po mnoha desetiletích dokončen.
Návrh nové haly odráží vnitřní dynamiku sportovního zápolení, proto se forma jednoduché statické hmoty směrem od původní stavby zvedá a dynamizuje. Koncept graduje objektem ubytovny, který svou jednoduchou formou na halu navazuje. Hmota ubytovny se uvolňuje od podnože komplexu ARÉNY a zvedá se k nebi. Pokojová část se směrem od nové haly zvedá a odlehčuje, koncept graduje sklonem střešní roviny. Ubytovna navazující na halu je na sloupech vyzdvižena do prostoru a uvolňuje tak plochu pro rozptylový prostor před budovami pro konání větších akcí.
Dominantou haly je sport – bar, tvořený velkorysou zasklenou terasou, visutou na jižní štítové stěně do interiéru haly.Vzniká tak vznášející se „ochoz“, který umožňuje těšit se z výhledu přímo na hrací plochu. Vůči hrací ploše se hmota baru vymezuje jako obří displej s dynamickým vysunutím okrajových částí. Dynamická hmota se prolamuje i ven, do exterieru: vychýlení části štítové stěny umožňuje opustit pravoúhlý koncept prostoru a současně vzniklá „trhlina“, která propouští dovnitř proud světla.

Materiály

Materiálové řešení fasád odpovídá hlavní stavbě ČEZ ARÉNY. Jde o kombinaci monolitického betonu, trapézového plechu a skla.
Stavbu budou užívat především hokejisté – ostří hoši s jednoduchou a účelnou hrou. Tomu odpovídají interiéry stavby. Jsou řešeny velmi jednoduše a drsně. Stavba si na nic nehraje. Je to účelová továrna pro sport. V prostorách s mechanickou zátěží jsou použity na stěnách betonové stěrky bez barevného nátěru v kombinaci s pozinkovanými zámečnickými konstrukcemi. (Tato povrchová úprava vyplynula z konzultací s provozovatelem – cílem bylo vytvořit provozně odolný povrch bez zvýšených nároků na údržbu.)
Výsledná konečná materiálová podoba byla v procesu přípravy stavby neustále ponižována směrem k cenově levnějším řešením. Tento tlak dotlačil realizaci na pomyslnou hranu výrazového materiálového vyjádření obsahu i funkce stavby.

Dispozice

Přistavovaná sportovní hala je navržena jako 2. tréninková ledová plocha, nicméně je multifunkční, schopná poskytnout prostor pro téměř jakoukoliv sportovní činnost. Obestavěný prostor haly činí 61 500 m3 a ubytovny 11 270 m3 . Hala je vybavena ledovou plochou, pojme 700 návštěvníků, z toho 504 na tribuně. Samozřejmostí jsou šatny a sanitární zázemí pro hráče i návštěvníky vč. zázemí přístupného pro imobilní osoby. Vybavení haly doplňuje sport – bar, nabízející pohled na ledovou plochu prosklenou stěnou. Navazující ubytovna nabízí ubytování 72 osobách, její restaurace pohostí 84 sedících hostů.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
"konkurovat původní hmotě"
Petr Zedník
28.11.07 05:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATOS-6