Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity
Spolupráce:Matúš Bišťan
Adresa: Hrabovská cesta 1a, Ružomberok, Slovensko
Investor:Katolícka univerzita v Ružomberku
Soutěž:2006
Projekt:2009-10
Realizace:2011-13
Užitná plocha:9265 m2
Zastavěná plocha:2066 m2
Náklady:9 000 000 Euro


foto: Vladimir Yurkovic
Dôležitým krokom pre rozvoj univerzity a pre zvyšovanie kvality vzdelávania bolo vybudovanie knižnice, ktorá spĺňa požiadavky na vzdelávanie súčasných študentov. Riešenie problému Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo naznačené už v architektonicko-urbanistickej súťaži na kempus univerzity z roku 2006. Projekt novej knižnice bol spracovaný v rokoch 2009-10, pričom v júli 2011 bola stavba zahájená. Objekt knižnice je súčasťou, resp. prvou etapou komplexného návrhu univerzitného kempusu. V ďalších krokoch by mali byť podľa hotovej zastavovacej štúdie realizované študentské domovy, nadstavby nad pedagogickou a filozofickou fakultou, budova právnickej fakulty, kaplnka, nové auditórium, koncertná sála a podzemné parkovanie.
Stavba ponúka študentom a verejnosti prístup k cca 700 000 knižným zväzkom, približne 500 štúdijných miest, konferenčné, výstavné a iné doplnkové priestory na ploche približne 5000 m² určenej verejným funkciám. Vzhľadom na požiadavky na knižnicu ako moderný nástroj doby s cieľom poskytovať informácie a široké možnosti vzdelávania resp. kultúrneho a spoločenského života je priestor riešený ako otvorený, multifunkčný s možnosťou výberu spôsobu vyhľadávania zdrojov, štúdia a zároveň ponúka sekundárne možnosti (prednášky, školenie, publikovanie, klubová literárna a umelecká činnosť, multimediálne činnosti, kultúrne a spoločenské stretnutia).
Architektonicky je objekt knižnice v maximálnej možnej miere prepojený na existujúcu (resp. na predpokladanú) objemovú a prevádzkovú štruktúru kempusu, ktorej základ tvorí pôvodná štruktúra od architekta Škorupu. Prevádzka verejne dostupných priestorov knižnice je rozložená do troch nadzemných a jedného podzemného podlažia (vrátane časti štvrtého NP, kde sa nachádzajú klubové a kultúrno-spoločenské priestory).
Prízemie je tvorené vstupnými priestormi, informačnou a kontrolnou zónou (registrácia, príjem a výdaj), samotnými plochami knižnice- katalógy, oddelenia rýchleho výberu (skriptá, časopisy, internet, voľne prístupný knižný fond, štúdijné a pracovné miesta). V nástupnom priestore knižnice je vytvorená otvorená galéria cez všetky verejné podlažia, ktorá je zároveň vertikálnym komunikačným centrom. Druhé a tretie nadzemné podlažie obsahuje oddelenia voľne prístupného knižného, študijných miest (vrátane tichej študovne, pracovísk pre menšie skupinky), konferenčných a multimediálnych miestností. Štvrté nadzemné podlažie má špecifický charakter, ktorý umožňuje knižnicu chápať ako viacfunkčný priestor s možnosťami pre klubovú činnosť (literárnu, umeleckú, príp. stretávanie umeleckých žánrov), kultúrne a spoločenské aktivity (prezentácie literatúry a umenia, výstavy a vernisáže, priestor pre diskusné fóra, multimediálne prezentácie a pod.). Do tohto začleňujeme aj využitie strechy nad 3. NP ako otvorený priestor pre výstavy, zhromažďovanie. Na túto plochu nadväzuje aj malá kaviareň v časti presklenej galérie v mieste vstupných priestorov knižnice.
Stavba je zrealizovaná ako monolitický železobetónový skelet. Fasáda je metalická z kaziet Alucobondu vo vertikálnom členení s vloženými hliníkovými oknami podporujúcimi použitý raster. Časti objektu sú doplnené o celozasklené fasády (administratívna časť budovy, vstupné priestory knižnice, časť štúdijných priestorov).
a02 ateliér
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od a02 architektonický ateliér A-Projekt