Tržiště Barceloneta

Mercado de la Barceloneta

Tržiště Barceloneta
Adresa: Carrer del Baluart 23, l’Òstia, Barcelona, Španělsko
Realizace:2006-07
Užitná plocha:5200 m2


Adrià Goula
Když jsem byl studentem na barcelonské škole architektury (ETSAB), byla přímořská čtvrť Barceloneta častým předmětem rozhovorů. Restaurace na pláži postupně vymizely společně s úzkými ulicemi, těsnými byty, šaty pověšenými z balkonů, dílnami řemeslníků s obchody a lidmi mluvícími rychle a hlasitě.
Tento projekt představoval šanci navrátit zajímavým způsobem; nejednalo se přitom o cestu za zábavou a objevováním, ale spíše o provádění průzkumu místa. Cílem bylo identifikovat, co nám umožní odhalit jeho kvality a popsat přesné účely projektu. Hlavní byl však pokus objasnit současný stav a nabídnout nový komplexnější význam architektonického projektu, který jde za hranice pouhého řešení stavebního programu či splnění zakázky.
Již v rané fází architektonické soutěže jsme začali pracovat s fantaskními rybami Césara Manrique, kresbami určenými dětem, které, jak jsme doufali, by mohly ztělesnit a vyjádřit radost těchto lidí: jejich živost, energii, nadšení ve tváři navzdory častým útrapám.
Tržnice byla vždy prvkem společenské sounáležitosti v okolí, významným orientačním prvkem, někdy téměř utajeným a viditelným pouze jeho obyvatelům. Hustota a spojení tržnice s městem by měly být hlavními podmínkami, aby se z budovy a jejího okolí mohlo stát výrazné centrum v této části Barcelony.
Je zajímavé sledovat teď fotografie, které jsme pořídili v průběhu stavby, kdy byly jednotlivé části, kosti ohromného zvířete, dopravovány ulicemi na své konečné místo. Zvíře se nyní stalo zajatcem ve vojenské mřížce městského plánu, čtvrti  odkud není šance uniknout. 
Myslím, že je třeba udržovat v paměti transport těchto dílů ulicemi: každý ze sousedství tak byl svědkem průběhu stavby nebo alespoň transportu některé z částí tržnice. Ještě teď je udivující zavzpomínat na průběh stavby, který jsme sdíleli s místními obyvateli a dělníky. Finální stavba byla zhotovena po částech, malých kouscích celkové reality. Citlivému spojení těchto částí předcházelo rozřezání konstrukce v továrně, aby byla usnadněna doprava při průchodu úzkými ulicemi na konečné místo tržnice. Tržnice hledá své místo v městské zástavbě. Otevírá se směrem do předního i nově vzniklého zadního náměstí. Nové kovové díly se nedotýkají země, ale jsou neobvyklým způsobem zavěšeny ze staré konstrukce tržnice. Nové a staré se konstrukčně nikdy nezdvojují, ale vytváří klamnou rovnováhu. Uvězněná,, zkrocená stavba se kroutí uvnitř tohoto prostoru, v přestavěné formě se nachází určitý druh násilí, zachycují realitu ležící mezi pamětí dřívějšího místa a novými ambicemi. Konstrukce se narovnává a zpátky kadeří, nabízí řadu nových míst k objevování.
0 komentářů
přidat komentář