Technologické a výzkumné centrum Wismar

TFZ - Technologie- und Forschungszentrum Wismar

Technologické a výzkumné centrum Wismar
Autor: Jean Nouvel
Spoluautor: Ziebell + Partner
Adresa: Alter Holzhafen 19, Schwerin, Wismar, Německo
Realizace:1998-2003


Wismar je staré hanzovní a přístavní město v Baltském moři. Hlavní obchodním artiklem původně byla přeprava dřeva. Dnes se město zaměřuje na high-tech ekonomiku. Historická část města byla zrekonstruována podle přísných norem. Také nové stavby musí splňovat vysoké požadavky. Mezi starým přístavem a loděnicí ležící severozápadně do historického centra vybíhá do moře pevnina. A právě tento pozemek byl vybrán, aby zde vzniklo technologické a výzkumné centrum. Nabízí laboratoře a kanceláře k vývoji produktů na poli laserové techniky, pokročilé farmacie a elektroniky. Zde mladí a odvážní podnikatelé získávají pevné zázemí pro inovace v každém z těchto oborů.
Jeana Nouvela k přístavům váže dlouhodobý milostný vztah: je nadšený z jejich nepoddajné estetiky, jejich nadrozměrných strojů, širé oblohy a surové konfrontace moře s pevninou. Projekt technologického a výzkumného centra ve Wismaru mu poskytlo výbornou příležitost naložit s místem, jakému již předtím čelil v Rotterdamu na La Coruga. Budova ve tvaru písmene U zaujímá samý okraj výběžku s přímým výhledem do tří stran na moře. Přízemí (na nábřeží) zabírají laboratoře a výroba, zatímco ve druhém poschodí se nachází kanceláře pro firmy a administrativu. Špička domu orientovaná na severozápad je věnována komerci a návštěvníkům. Terasa na nábřeží se otevírá na dvojici pontonů, kdy jeden slouží jako jednací místnosti a druhý jako kavárna. Severovýchodní a jihozápadní křídla jsou postaveny na samotném břehu, ale přitom ponechávají krytý pěší průchod na úrovní přístavní hráze. Budovy v přístavišti jsou obsluhovány z dvorní strany. Vnitřní dvůr současně slouží k parkování. Střešní “penthouse“ je přístupný osobním i menším nákladním automobilům prostřednictvím výtahu. Za přímočarým a funkčním návrhem se ukrývá výrazná Nouvelova obrazotvornost s citem pro kontrast: v tomto případě sofistikovaný rozdíl mezi centem vyspělých technologií a syrovým prostředím okolního přístavu. Směrem k moři je objekt opláštěn pohledovým betonem a cortenovým plechem; do dvora jsou pak hlavními fasádními materiály tabulový plech a eternit. Všechna podlaží a schodiště jsou sestaveny z běžně dostupných kovových prefabrikátů. Na střeše na pontonech jsou umístěny standardní lodní kontejnery i s jejich vybledlou barevností. Zářivá tovární grafika tak vhodně doplňuje ošlehaný průmyslový vzhled, jaký Nouvel hledal pro své centrum.
Ateliers Jean Nouvel
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jean Nouvel