SUVA - Švýcarská úrazová pojišťovna

Das neue SUVA Haus in Basel

SUVA - Švýcarská úrazová pojišťovna
Spoluautor: Kurt Lazzarini
Spolupráce:Ansgar Adamczyk, Michelle Erbsland, Pascale Guignard, Dieter Gysin, Sämi Häusermann, Robert Hösl, Ursula Kaspar, Peter Kaufmann, Stefan Marbach, Astrid Peissard, Rina Plangger, Christoph Schlemmer, Christoph Steiger
Adresa: St. Jakobs-Strasse 24, Gartenstrasse 53/55, Basilej, Švýcarsko
Investor:Švýcarská úrazová pojišťovna SUVA Lucern, okresní pobočka Basilej
Projekt:1988-90
Realizace:1991-93


Zvětšení agentury Suva v Basileji dovolovalo dvě v základě odlišná řešení: demolici a úplnou novostavbu, nebo doplnění stávající stavby z roku 1950 s využitím rohové parcely.
Zachování staré administrativní budovy poskytlo nakonec velmi specifické řešení se skleněnou fasádou, které mělo sjednotit jak stávající, tak nové části stavby (kancelář a bydlení).
Skleněná fasáda se skládá z horizontálních pásů tří typů skel, které mají rozdílné optické a fyzikální vlastnosti. Transparentní (okenní-) tabule v oblasti kanceláří se mohou jednotlivě zavírat a otevírat a zároveň s druhým zasklením zesilují akustickou a tepelnou ochranu budovy. Sítotiskem opatřené okenní tabule v místě parapetů a pravidelně rýhované zasklení horních oken (prizmatická skla) slouží ke zlepšení izolačních schopností budovy, k ochraně před přehříváním kamenné fasády a k ochraně před slunečním zářením. Otevírání a zavírání potištěných prizmatických skel zajišťuje centrální počítačový systém. Skleněná fasáda spojuje staré a nové části budovy do jednoho ostrého úhlu, který stavbě SUVA propůjčuje její jednotný vzhled a městský obytný charakter. Zároveň pojetí stavby skrze transparenci a pohyblivost skleněných tabulí slouží jako propojení dvou odlišných stavebních principů. Tato proměnlivost zjevných viditelných forem budovy je jeden z nejdůležitějších znaků četných projektů a staveb Herzoga a de Meurona. Motiv Ikara, který je symbolem SUVA a který byl použit na fasádě stávajícího domu z roku 1950, je dnes po přestavbě a po „zabalení" budovy do rozličných typů zasklení rovněž překryt a stal se součástí kavárny na rohu budovy, jež je jediným veřejným prostorem stavby.
pro časopis Architekt 4/1999, s.40-41 připravila a z němčiny přeložila Marcela Steinbachová
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Herzog & de Meuron