Stodola Kopanina

rekonstrukce a vestavba

Stodola Kopanina
Projekt:2003-05
Realizace:2005-07


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Investor zakoupil specifický objekt původní stodoly, nacházející se na relativně malém pozemku poblíž ruzyňského letiště. Původní objekt byl využíván pouze pro hospodářské účely, resp. v pozdější době ke skladování, po rekonstrukci ale slouží k  bydlení. Je koncipován jako obytný dům pro městského člověka a jeho řešení vychází jak z  možností stávajícího objektu tak z  požadavků investorů. Stavba umožňuje jak přímou vazbu na zahradu, resp. na terén, tak bezprostřední kontakt domu s  okolní krajinou. Měla by působit pokud možno intaktně vůči svému okolí, což je při dané velikosti stavby dosahováno mírou vyabstrahování objemů i fasád domu i měřítkem stavby. Návrh hledá adekvátní formu bydlení spojeného s přírodou a okolní krajinou, využívající orientaci ke světovým stranám i polohu pozemku.
Snažili jsme se o vyvážené řešení měřítka domu vzhledem k  pozemku, požadovanému programu a zvolenému konceptu. Prvním a zásadním předpokladem v  návrhu rekonstrukce je snaha ponechat dnešní hmotu objektu pokud možno co nejcelistvější. Objekt stodoly má svým objemem už ze své historické podstaty větší dimenzi než běžné obytné domy. Tuto prostornost a určitou prostorovou velkorysost jsme chtěli zachovat, a to jak z  hlediska vnějšího objemu objektu, tak z  hlediska vnitřního prostorového uspořádání a dispozic. Po velmi dlouhém hledání vnějších forem jsme dospěli k  řešení, které logicky navazuje na dnešní objekt. V obytných prostorech umisťujeme vždy jeden velký vikýř, který dostatečně osvětlí vnitřní prostory a zároveň z hlediska vnějšího objemu měřítkově velmi dobře koresponduje s  větším objemem stávajícího domu. Použití velkoformátových vikýřů eliminuje jejich počet vždy na jeden (vikýř) k  jedné vnitřní místnosti a vnější fasády nejsou roztříštěny mnoha drobnými okny. Cílem rekonstrukce tohoto objektu je realizace svébytného a moderního obytného domu, který dokáže splnit požadavky na bydlení počátku 21. století, přičemž z původního objektu stodoly zůstane maximum zachováno a především v  přízemních prostorech se původní stavba výrazným způsobem stává součástí interiéru.
Dispozice je řešena jako volné řazení obytných ploch na výškové úrovni stávajícího terénu, je řešena a navržena s  ohledem na možnosti (resp. předpoklady) stávajícího objektu - objemové i  konstrukční - a zároveň s  maximálním ohledem na požadavek investorů vytvořit co nejvolnější a nejotevřenější moderní prostor, a to především v  úrovni společných obytných prostor, tzn. přízemí.

DISPOZICE
Celá hmota stodoly je rozdělena střední (nosnou) zdí na dvě samostatné vnitřní části, v každé části je jeden byt.
Přes prosklené zádveří se vstupuje do většího bytu, přes halu je možno projít do obytného prostoru, do šatny po pravé straně a nebo jakousi domácí chodbou je možné projít rovnou do kuchyňské části. Návštěvy mohou být uvedeny přímo do obytného prostoru, aniž by došlo k  jakémukoli narušení soukromí domácích. Zároveň je možné projít přímo do kuchyně a přilehlé komory (např. s nákupy) bez obcházení celého obytného prostoru. V  tomto soukromém prostoru je také umístěna chodba s  instalovanými spotřebiči - pračka, sušička. Lednice a mrazáky jsou umístěny (vzhledem k  otevřenému prostoru kuchyně) ve spižní komoře.
V obytném prostoru je umístěno lehké a vzdušné ocelové schodiště, kterým je možno vystoupit do podkrovního patra, kde jsou umístěny tři ložnice, galerie (knihovna, pracovna) a hygienické zázemí. Přízemní obytný prostor je částečně otevřen a prostorově propojen s knihovnou - pracovnou.
Výškově je plocha přízemí řešena v  logické návaznosti na stávající terén zahrady (viz půdorysy). Z obývacího pokoje je umožněn přímý výstup na terasy - dřevěné paluby - přičleněné k oběma fasádám. Při severní fasádě jsou přičleněna zatravněná parkovací stání.
V menší části domu je navržen menší byt ve dvou podlažích s variabilním řešením užívání jednotlivých prostor (obytný prostor, ložnice / alt. pracovny, samostatné či prostorové propojené pokoje apod.) dle aktuální potřeby majitelů.
Při návrhu povrchů vnitřních prostor byla dávána přednost přírodním materiálům, v souladu s požadavkem vzdušnosti a otevřenosti . Dřevěné a skleněné dveře a podlahy, kamenné a keramické dlažby, štuková omítka… Propojitelnost a otevřenost do zahrady je navržena zejména směrem jižním. Klidným prostorovým rozvržením místností odpovídá dispoziční řešení svým charakterem konceptu domu i zahrady a stejně tak požadavkům investorů.
14 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vzorkovna
fikfik
10.01.08 10:24
nic proti, jen že.....
m.veber
10.01.08 10:13
.
filip medek
10.01.08 11:09
Po slovensky sa hovorí, že je to
Jan Růžička
10.01.08 12:55
.
jeanette
10.01.08 04:23
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Pavla Burešová