Škola St Brigids

Škola St Brigids
Adresa: The Coombe, Dublin, Irsko
Investor:Department of Education and Science
Ročník:2008
Užitná plocha:2100 m2


Škola St. Brigids stojí na rozhraní tří velice rušných ulic The Coombe, Dean Street a Cork Street. Jedná se o menší základní školu, pro celkem 215 žáků. Polovina tříd je určena nejmenším žáčkům v předškolním věku, zbytek je pak pro starší žáky (1.-5. třída). St. Brigids je škola státní, což byl jeden z důvodů, proč architekti museli již od začátku počítat s omezeným rozpočtem. Kvalitě stavby to však nijak neubralo.
St. Brigids School zaujme na první pohled zvoleným materiálem, režným zdivem, a také podélnou gradací hmot směrem od křižovatky. Objekt je od hlučné ulice Cork Street oddělen vysokou cihlovou stěnou, která na svých okrajích přechází v další dva bloky. Do této obvodové zdi umístili architekti hlavní vstup, jenž malé studenty uvádí do prostorného shromažďovacího dvora. Kompaktnost budov byla zajisté ústředním motivem návrhu. Pro autory se takto zvolený styl stal i nástrojem, jak ušetřit náklady na výstavbu. Jednopodlažní blok situovaný blíže křižovatce, je budova družiny - tedy prostor, kde děti mohou čekat na vyučování časně z rána nebo na své rodiče večer. Budova obsahuje dvě třídy, kancelář vyučujících. Stavba je navíc navržena tak, aby mohla být případně dále rozšiřována - a to přistavením dalšího patra.

Hlavní školní budova má celkem čtyři nadzemní podlaží a není podsklepená. Veškeré úložné prostory se nacházejí zejména v 1.NP. V přízemí žáci vstupují do velkého zádveří, které může být v případě potřeby propojeno s tělocvičnou. Velký prostor je ještě znásoben možností průchodu do zadního dvora s jižním osvětlením. Šatny žáků umístěné u hlavního vstupu jsou řešeny jako sestavy uzamykatelných skříněk. Vertikální komunikace je zajištěna pomocí dvou schodišť na uliční straně budovy. Horizontální se odehrává okolo úzkého proskleného světlíku ve středu dispozice. Tento světlík prochází celou budovou a projasňuje i nejspodnější podlaží. Kvůli požární bezpečnosti byl opatřen drátosklem, což mu poněkud ubírá na eleganci. Typické patro obsahuje 5-6 tříd. V každé z nich mají žáci k dispozici dvě toalety, kuchyňku a sklad. V posledním podlaží je umístěn ateliér s velmi pěkným výhledem na město.

V exteriéru budova oslovuje především výběrem jednotlivých cihel režného zdiva. Tři odstíny červené, hnědé a šedé vyvolávají přátelský dojem. Ten je ještě umocněn užitím dřeva jako výplně meziokenních panelů. Zadní dvůr, jenž je zároveň venkovním hříštěm, upoutá pozornost kruhovým schodištěm sloužícím jako malé divadlo. Architekt zde dle irských bezpečnostních norem byl nucen osadit zábradlí, což je trochu škoda. Navíc lze argumentovat, že samotné ocelové hrazení může způsobit více škody než užitku.

Jan Vaněček | Dublin 2008


Poznámka:
Co se týče školského systému v Irsku, současné primární školní kurikulum, které vstoupilo v platnost v roce 1971, je orientováno více na dítě než na probíranou látku a je flexibilnější pro vytváření časového rozvrhu i výukových metod. Až na malý počet speciálních škol je výukovým jazykem angličtina. Hlavní vyučované předměty jsou angličtina, irština, matematika, společenské a ekologické nauky, umění a řemesla, hudba, tělesná výchova a náboženství. Na konci primárního stupně nejsou žádné oficiální zkoušky.
(zdroj: Wikipedia, Eduvinet.de, Jiřina Hrušová&Vojtěch Hála)
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vstup
Matej Farkas
12.01.09 12:21
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od McCullough Mulvin Architects