Sídlo spoločnosti ANASOFT

Sídlo spoločnosti ANASOFT
Adresa: Mlynská dolina 41, Bratislava, Slovensko
Investor:Anasoft APR s.r.o.
Projekt:2007
Ročník:2008
Zastavěná plocha:278 m2


Stavba sídla spoločnosti ANASOFT sa nachádza v Bratislave, v bezprostrednom kontakte s dopravným ťahom mestského dialničného okruhu smer tunel Sitina (Brno), na hranici medzi mestskými časťami Staré Mesto a Karlova Ves. Bezprostredné okolie hrubej stavby pôvodne plánovaného penziónu je definované ako nehomogénne a urbanisticky neukončené, určujúcou je novostavba administratívneho objektu na južnej strane predmetnej parcely, ktorá svojim objemom a charakterom udáva mierku a funkčnú náplň budúcej zástavby lemujúcej dialničný ťah.
Prestavba penziónu na administratívny objekt si vyžiadala aplikáciu odlišného priestorového konceptu (pôvodne zrealizované izby versus navrhované kancelárske priestory). Vzhľadom na pôvodnú statickú schému (stenový tehlový systém kombinovaný so železobetónovým skeletom) sa podarilo čiastočne uvoľniť vnútorné dispozície a zrealizovať otvorené kancelárske priestory (časť objektu s pásovými oknami). V časti objektu, kde stenový obvodový raster tvorí základnú nosnú schému, boli pôvodné okenné perforácie ponechané bezo zmeny.
Novému priestorovému konceptu zodpovedá aj architektonický výraz objektu (so zámerom zvýrazniť administratívny a potlačiť pôvodný ubytovací charakter), odvetraná fasáda z bieleho profilovaného plechu s pásovými oknami a tienením versus tmavošedá omietka v časti s okenným rastrom.
Pre komplikované základové podmienky bol celý svah stabilizovaný pôvodným oporným múrom, ktorého funkciu (vzhľadom na inak funkčne a kapacitne dimenzované parkovisko pred administratívnym objektom) bolo potrebné redefinovať - homogénnosť múru bola rozrušená nástupným schodiskom s markízou umožňujúcou základnú orientáciu z parkoviska a zároveň realizáciou krytého hlavného vstup do administratívneho objektu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pokorny architekti s.r.o.