Sídlo firmy B!otop

Sídlo firmy B!otop
Adresa: Hauptstrasse 285, Weidling, Rakousko
Projekt:2001-02
Realizace:08.2002 - 03.2003
Zastavěná plocha:752 m2
Plocha pozemku:8434 m2
Obestavěná plocha:2579 m3


Zapojení do krajiny
Nové objekty stojí příčně v údolí potoka a spolu se svahy kopců vytvářejí prostor pro velkou vodní plochu (biotopové jezírko). Příjezd je na západním břehu vodní plochy, takže přijíždějící vnímá dohromady budovu a vodní hladinu. Vodní plocha se nachází na jižní straně a místy dosahuje až k budově. Dílny, sklad a expediční plochy navazují na kancelářskou budovu ze severní strany a pro návštěvníka nejsou v prvním plánu viditelné.

Architektura
Kancelářská budova leží přímo u nové vodní nádrže. Jedná se o konstrukci ze dřeva, skla a betonu s masivní osluněnou stěnou v interiéru. Prosklená jižní zóna slouží jako vstup, komunikační prostor a místo, odkud lze vnímat vodu, oblohu a slunce. Navazující kancelářské prostory jsou pouze difuzně osvětlené (přímé světlo od severu a nepřímé z jihu) a nabízí tak optimální podmínky pro kancelářský provoz.
Do objektu se vchází po můstku vedoucím po vodní hladině na užší západní straně. Následuje vstupní hala s odděleným sekretariátem a dvoupodlažní jižní zóna, která slouží jako prostor pro kontakt se zákazníky. Odsud je přístupná jižní terasa, která má podobu dřevěné paluby položené na vodní ploše.
Vnitropodnikovým centrem je komunikační ostrov ve středu prvního podlaží (informace, občerstvení, kontakty). Odsud vede kryté spojení k dílně a skladu (dílna je orientována rovnoběžně s kancelářskou budovou a tvoří s ní vnitřní nádvoří, oddělené od zákaznického provozu). Schodiště do 2. podlaží je z jižní strany obloženo vertikálními solárními kolektory.
Příčně postavené schodiště odděluje opticky zákaznický prostor od ostatního provozu. Nad vstupem je umístěna jednací místnost s terasou vyloženou nad přístupovou lávku, odkud je dobrý rozhled přes celý reprezentační prostor (jih).
Pultová střecha na severní straně souboru vytváří krytý prostor pro skladování, dovoz a expedici výrobků. Lávky na vodě spojují části cesty kolem vodní nádrže.
Kancelářská budova je umístěna tak, že dva stávající rybníky mohly být zachovány a opticky začleněny do celku vodní nádrže. Terasa na severním starším rybníku je zastíněná a slouží pro letní porady. Plánované fotovoltaické zařízení (34 m2) zatím nemohlo být realizováno, všechna připojení na střeše jsou připravena pro dodatečnou instalaci.

Dopravní koncepce
Parkoviště podél příjezdové cesty je zatravněno a vymezeno keři. Návštěvníci mohou po lávce a okružní cestě projít kolem příkladů různých biotopů.
Vnitřní podnikový a expediční provoz je od zákaznického provozu plně oddělen. Nákladní vozidla se můžou řadit k zásobovací rampě přímo z příjezdové komunikace nebo ze strany. Pultová střecha nad skladovací plochou a zásobovací rampou slouží současně jako ochrana parkoviště firemních vozů a expedičního provozu. Od východu jsou skladovací prostory úrovňově propojeny s dílnami.

Energetická koncepce
Silnou vrstvou izolace opatřené vnější stěny a kvalitní zasklení (U=0,7W/m2K) zaručují nízké enenrgetické ztráty. Čerstvý vzduch je přiváděn zemním kanálem (předchlazení ev. předehřátí), vháněn do kanceláří, odtud veden do zimní zahrady a odváděn přes sanitární místnosti. Zimní sluneční záření je zachycováno jižními prosklenými plochami (188 m2) a ukládáno do stavební masy nebo předáváno přes větrací jednotku (výměník) přiváděnému čerstvému vzduchu. Solárními kolektory je pokryta spotřeba tepla v kancelářích a dílnách. Budova je vybavena zařízením na spalování biomasy. Solární zařízení bylo dimenzováno tak, aby zbytek tepelné spotřeby odpovídal odpadní biomase produkované zahradnickým provozem. Spotřeba tepla na vytápění činí 19,4 kWh/m2a. Ochranu proti letnímu přehřívání zajišťuje kvalitní tepelná izolace, kompletní vnější zastínění jižních prosklených ploch, chlazení přiváděného vzduchu (potrubí pod vodní nádrží), automatické noční větrání. Zbytkový chladicí výkon může být získán aktivací betonového jádra (voda ze studny vedena rourami v betonových konstrukcích). Fotovoltaika mohou být dodatečně instalována.

Materiálové řešení
Panely z křížově vrstveného dřeva (stěny, stropy, střecha). Betonová masivní akumulační stěna (střední stěna), minerální vlna (20 cm stěny, 30 cm střecha). Povrch stěn: otevřený dřevěný obklad, povrch střechy: zatravnění na bitumenových pásech. Dřevěná okna a dveře, hliněné omítky. Zastřešený sklad a prostranství: ocelová konstrukce s krytinou z trapézového plechu.

Voda
Stávající rybník je zarostlý vodní vegetací. Velká vodní plocha slouží jako přírodní koupaliště a ukazuje různé koncepce ozelenění. Na východní straně je malá vodní plocha, vymezená dřevěnými palubami. V jihovýchodní části pozemku je kořenová čistička vody (produkt firmy Biotop). Voda ze střech přitéká na vsakovací plochy na pozemku, které byly zahrnuty do vnějších úprav.

Statistika
velikost pozemku: 8.434 m², zastavěná plocha: administrativní a výrobní budova - 752 m², sklad a venkovní zastřešené plochy - 755 m², čistá užitná plocha: administrativa (včetně zimní zahrady) - 419 m², výroba - 165 m², venkovní zastřešená plocha - 755 m², obestavěný prostor: 2.579 m³ (administrativa a výroba,) 1.193 m³ (sklad)
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Georg W. Reinberg