Schutterstoren

Schutterstoren
Adresa: Oeverpad, Amsterdam, Nizozemí
Investor:Proper-Stok Groep
Realizace:2007
Přestavba
Projekt Meer en Oever je součástí rozsáhlé reorganizace zahradních měst na západě Amsterodamu, které původně navrhl Cornelis van Eesteren. Rozvržení těchto obytných čtvrtí ze 60. let minulého století má podobu otevřených bloků. Rekonstruovaná čtvrť Meer en Oever ležící směrem k Sloterplas částečně sleduje pravoúhlou strukturu původního urbanistického plánu a zároveň se vymyká novou parcelací založenou na samostatných objektech, z nichž každému musela být dána jeho vlastní orientace.
Jedním z těchto objektů je bytový dům “Schuterstoren“, jemuž bylo předurčeno stát se výrazným orientačním bodem pro celou obytnou čtvrť. Myšlence povolit bloku vyrůst nad okolní stavby bylo okamžité zabráněno výškovým omezením zónovacího plánu. Přesto mohlo být zamýšlené role významného orientačního bodu docíleno překvapivým způsobem: výjimečným vzhledem.

Hmota
Budova je navržena jako válec zvižený 6,5 metru nad zemí. V této výšce je stavba velkoryse vykonzolovaná kolem úzkého válcovitě tvarovaného jádra. Velké převis také znamená, že mohl být zachován výhled z okolní obytné čtvrtě na jezero. Záměrem bylo, aby architektura vyvolávala asociaci vodárenské věže: válec tvoří úzká spodní část. Výrazný obraz je navíc posílen skutečností, že byla věž umístěna na vrchol umělého zatravněného náspu, který pod sebou ukrývá zapuštěné parkoviště.
Aby byla více zdůrazněna výjimečná forma, tak je stavba zespodu nasvícena a v noci působí, jako by plula nad krajinou.

Urbanistický návrh
Válcové tvary se dotýkají celého urbanistického uspořádaní. Díky svému tvaru věž ve svém okolí funguje jako střed, který v mnoha různých směrech sdružuje rozptýlené stavby. Celý koncept válcovitého návrhu dále posiluje výjimečné řešení architektonických detailů. Poněvadž dostupná zastavitelná plocha byla příliš omezená pro bytový dům i parkování, byla použita strategie dvojího využití. Parkovací zázemí je umístěno do kruhového parkoviště se stáním pro 78 aut kolem betonového jádra. Parkoviště leží jeden metr pod úrovní terénu a je zakryto travnatým svahem, takže se krajina okolního parku rozpíná až pod věž.

Sledování váhy
U podobných staveb je důležité zajistit, aby moc nevážily. To bylo důvodem, proč hlavní nosný systém tvoří ocelové sloupy a trámy s centrálním betonovým jádrem. Při pohledu na fasádu ustupují sloupy dozadu, aby se zmenšilo vyložení a členění fasády mohlo být nezávislé na konstrukci. Tlakové síly, které vznikly převisem, jsou převedeny do jádra pomocí přidaných diagonálních ztužujících tyčí ve spodních dvou patrech. Díky tomu mohly být patra nad nimi postavěny již tradičním způsobem. Stropy jsou vytvořeny z betonu a ocelového plechu. Výtahy a schodiště jsou soustředěny do betonového jádra.

Volnost
Podpůrná konstrukce umožňuje vytvořit na standardním podlaží volnou a variabilní dispozici. V kruhových zónách kolem jádra jsou společné přístupové body obsahují šachty s vedením a potrubím. Mezi těmito šachtami jsou ústupky pro vstupy do bytů. Za nimi jsou obslužné zóny a vlastní byty. Zbývající část dispozice je volná až k fasádě. V této části nejsou žádné podpůrné stěny, což umožnilo libovolnou dispozici bytů a dokonce i jejich flexibilní velikost.
Tři podlaží se však od tohoto způsobu řešení liší. Ve spodních dvou patrech je volné rozvržení do jisté míry omezeno konstrukčními diagonálami a v horním patře jsou dispozice omezovány lodžiemi. K rozdělení volných podlaží jsou použity dělící stěny s kovovými sloupky, které mohou být velice snadno nainstalované a dokonce i v kruhovém uspořádání. Stejně snadno pak lze příčky zase odstranit. Sádrokartonové podhledy mají zakrývat strop ocelových plechů/betonu a rozvody potrubí.

Typy bytů
Tento způsob řešení půdorysu nabízí volnost při realizaci libovolné dispozice bytu jako i možnost vytváření různě velikých bytů. Po důkladné analýze vznikl seznam prezentující jednotlivé byty o různých velikostech od 90m² až po 275m². Na tomto základě vnikly různé dispozice pro každý byt. Pro každý typ vznikla také otevřená loftová varianta. V katalogu jsou zobrazeny varianty, které lze na jednom podlaží vytvořit.

Lehkost
Návrh fasády vychází rovněž z kontextu dohlížení nad celkovou hmotností stavby. Celá fasáda je zhotovena z co nejlehčích materiálů. K posílení nepřetržitého kruhového tvaru byly v detailech přidány svislé prvky. Tyto svislé profily, které jsou komponovány v poměru k fasádě a vizuálně protahují celou výšku stavby, jsou vytvořeny z hliníku zatímco výplň tvoří hliníkové panely a skleněné tabule připevněné po vzoru zavěšených stěn. Rozdělení je založeno na opakujícím se rytmu průhledných a pevných povrchů, které žádným způsobem neomezuje rozdílné druhy bydlení uvnitř domu. V místě transparentních povrchů je možné v libovolném úhlu osadit skleněnou výplň, aniž by byl rušen celkový obraz fasády. Základem toho je sklopný a otočný systém tvořený z rámů přes celé podlaží, které mohou být zcela otevřeny, a proměnit tak obytné místnosti na velký venkovní prostor.
DKV architecten
0 komentářů
přidat komentář