Sasský Zemský sněm

Sasský Zemský sněm
Autor: Peter Kulka
Adresa: Holländische Strasse 2, Drážďany, Německo
Realizace:1991-94


Se znovuzaložením Saska v roce 1990 muselo být vyřešeno kam umístit Zemský sněm. Původně přicházela v úvahu budova starého parlamentu, nakonec však padlo rozhodnutí k rekonstrukci Zemského finančního úřadu od architektů Barthold+Tiede (1928-31) ve stylu nové určitosti, rozšířit ji směrem k Labi a ukončit kruhovou zasedací místností. K soutěži bylo vyzváno 12 sasských architektů. Porotu si v roce 1991 získal projekt profesora Petera Kulky. Kulkův koncept, který stojí v napjatém protikladu k stávající budově, vytváří v původním i přeneseném smyslu čistou transparentní budovu, která nechává funkci a konstrukci svobodnou: Tak vznikl podstatný sochařský účinek křídel budov - vedle transparence skleněných fasád - volně ponechané ocelové konstrukce s pohledovými betonovými stropy. Také veřejně přístupné křídlo s hlavním vchodem a výstavní galerií podél Labe je tvořeno z odvážně vykonzolovaného ocelového skeletu s tenkou ocelovou střechou. Čtvercová ocelová střecha plenárního sálu spočívá na čtyřech masivních křížových sloupech, pod kterou je zasunut zasedací sál, který dává navenek jasně najevo svoji funkci: toho bylo dosaženo výrazným nárožím a podle zasedacího pořádku zaoblené skleněné fasády. Ve formě plenárního sálu je vidět podobnost s berlínskou Neue Nationalgalerie (Mies van der Rohe, 1965-68). Uvnitř přebírá tribuna pro návštěvníky v prvním patře kruhovou formu pléna. Její zadní část tvoří zaoblená dřevem obložená stěna, která pokračuje do přízemí a odděluje plénum od foyer. Kulka použil terasy pro členité rozdíly mezi nižšími hmotami směrem k Labi a vyššími v pozadí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Peter Kulka