Římskokatolický kostel sv. Ducha

Římskokatolický kostel sv. Ducha
Adresa: Výškovická-Kotlářova, Zábřeh, Ostrava, Česká republika
Projekt:2002-05
Realizace:2004-07
Náklady:55 000 000 CZK
Obestavěný prostor:14369 m3


Modlí se za cikána,
který kouří u řeky.
Odra teče tiše
v šachtě, jež je zbourána.
Petr Čichoň

Architektonické a koncepční řešení
Vzhledem ke stavebnímu programu nebylo možné vytvořit objemovou a výškovou dominantu větší nebo vyšší než okolní panelové domy. Proto byla zvolena odlišnost jasným objemem a větším měřítkem – dominanta měřítková, pohledová a sémanticky jasná.

Areál je koncipován jako slupky přechodu od vnějšího materiálního světa k vnitřnímu duchovnímu. Jednotlivé vrstvy přechodu jsou jako stupně ztišení. Plato - křížová cesta - zářez - vnější zeď kostela - věnec bočních prostor – vnitřní chráněné intimní jádro. Zásadním prvkem urbanistického řešení je vytýčení vyvýšeného čtvercového plata – sakrálního okrsku.

Vlastní chrám je vytýčen elipsou - bipolárním útvarem se dvěmi ohnisky - v řeči symboliky vztahem mezi těmito ohnisky, vztahem mezi dvěma póly, vztahem člověka a Boha, vyjádření lidského synovství, vyjádřením jednoty církve.
V řeči geometrie má každý bod elipsy stejný součet vzdáleností od ohnisek .

Světlo modeluje celý vnitřní prostor, jednotlivé proražené otvory v mase zdi mají svůj sémantický význam a barvu (svatostánek, menza, kříž, kůr apod.) Hmotný charakter objektu kontrastuje s odhmotněným účinkem světla filtrovaného abstraktními fraktálními vitrážemi. Světlo se tak stává prvkem, který navozuje neexistenci rozhraní mezi smysly ověřitelným a tím, co je za hranicí hmotné skutečnosti.

Uvnitř kostela jsou všichni na jedné shodné základně - dlažba v lodi i presbytáři a vlastně i všech přilehlých prostorech je stejná. Barevnost dlažby je inspirována za tepla válcovaným ocelovým plechem, který je typickým produktem zdejších železáren a válcoven. Její spárořez je však různorodý.

Z této základny jako země vyrůstají hranolové hmoty liturgického inventáře - menzy, křtitelnice, ambonu a sedes. Ty jsou v kontrastu k temné podlaze-zemi ze světlého Dunajského vápence, vždy z jednoho monolitního kusu. Jejich tvarování je abstraktně symbolické. Např. hmota menzy je zraňována pěti výřezy obdobně jako Tělo Kristovo na Golgotě. Čtyři výřezy jsou po obvodu, pátý v samém jejím jádru - v něm budou uloženy ostatky Jana Pavla II. Povrch menzy je vyleštěný, kubické výřezy jsou hrubě opracovány. Imaginární prázdný prostor výřezů je naznačen stejným vápencem na podlaze.

Křtitelnice stojí uprostřed kostela i celého společenství věřících.

Svatostánek není spjat se zemí, "levituje" na konzole opět ze stejného vápence. Vlastní tělo svatostánku je z tlustého v žáru fůzovaného skla. Na jeho kubické hmotě je na pravé větší části znázorněn Starý Zákon, na levé otvíravé Nový Zákon. Starý Zákon je znázorněn barevným hořícím keřem, ze kterého se ozývá Hospodin slovy "Jsem, který jsem". Strana Nového Zákona je v přirozených barvách skla s velkými pozlacenými písmeny A a W. Za posuvnými dveřmi Nového zákona je trvale umístěna Eucharistie. V místě svatostánku je celá hmota kostela proražena svislým průrazem pro jasné vyznačení jeho polohy.

V čele eliptického prostoru se vznáší obrazový svatodušní triptych Jakuba Špaňhela. Jednotlivá témata triptychu jsou křest vodou, křest duchem a posvěcení kříže.

Ostatní mobiliář kostela je dřevěný – dubový. Lavice tvoří jakési horizontální přízemní trámce.

Stavební a technologické řešení
Objekt kostela je založen na vrtaných pilotách, na kterých je uložena železobetonová krabice podzemního podlaží. Tato spodní stavba je provedena z vodostavebního betonu (bílá vana).

Pro svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží je použito zdivo z keram. cihel Supertherm 49 P+D (resp. 30 P+D), které je vyztuženo systémem železobetonových stěn, sloupů a věnců. Stropní konstrukce a schodiště jsou monolitické železobetonové. Nosnou střešní konstrukci tvoří ocelová prostorová příhradová konstrukce s válcovým středovým styčníkem. Po stránce tepelně-technické se jedná o jednoplášťovou střechu se zavěšeným protipožárním podhledem a kombinovaným odvětráním mezistřešního a chrámového prostoru. Střešní krytina je tvořena fólií SARNAFIL.

Vnitřní omítky chrámové lodi jsou přírodní vápenné probarvené, zatažené vápennou vodou bez dalších úprav (maleb). Okna, dveře a světlíky v obvodových konstrukcích jsou provedena z hliníkových profilů se zasklením Ditherm, které z vnitřní strany je doplněno umělecky řešeným fúzovaným sklem. Nášlapné vrstvy podlah jsou v chrámové lodi a přilehlých prostorách 1.NP tvoří velkorozměrová keramická dlažba, podlahy na kúrech jsou dřevěné, v 1.PP je marmoleum. Truhlářské konstrukce tj. vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi, obklady schodišť, krycí desky betonových a zděných zábradlí jsou z běleného dubu.

Samostatně stojící věž, opěrné stěny plata a anglického dvorku jsou provedeny z pohledového železobetonu. Podzemní objekt garáže, který je dimenzován pro 6 parkovacích míst, je proveden z vodostavebního železobetonu.
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ke konceptu...
Pavel Stříteský
10.04.08 02:26
ke slupkám
Marek Stepan
10.04.08 10:41
Písmena A a W?
josse
21.04.08 09:30
Ke konceptu též
josse
21.04.08 09:17
slupky
ondrejcisler
22.04.08 12:48
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Štěpán