Rektorát univerzity Primorska a fakulta humanitních věd

Rektorát univerzity Primorska a fakulta humanitních věd
Autor: Plusminus30
Adresa: Titov trg 4, Koper, Slovinsko
Investor:Univerza na Primorskem
Projekt:2004-05
Realizace:2005-07
Užitná plocha:3290 m2
Zastavěná plocha:980 m2
Plocha pozemku:1300 m2


V roce 2003 byla vypsána anonymní soutěž na rektorát univerzity Primorska a fakultu humanitních studií. Univerzita tou dobou vlastnila v historickém centru Koperu tři budovy, přičemž dvě z nich jsou vysoce ceněnou kulturní památkou – paláce Armerija a Foresterija – s fasádou přímo do hlavního náměstí. Třetí budovou bylo rozšíření paláce Pretorska, což je radnice. Tuto přístavbu měla nahradit větší objekt, který by sloužil potřebám Fakulty humanitních studií, zatímco paláce Armerija a Foresterija měly být pouze citlivě zrekonstruovány.
Hlavní pozornost při projektování renovace dvou paláců a nové budovy, bylo zachovat a vyčistit stávající kvality místa a zároveň vhodně do této citlivé městského území vložit nový stavební program rektorátu a fakulty humanitních studií. Kromě snahy vytvořit účinný dialog mezi těmito dvěma danostmi jsme se pokusili vytvořit jasně čitelný fungující návrh, kde by se mohl návštěvník velmi snadno orientovat. Armerija je určena potřebám rektorátu a je kompletně uzavřená, Foresterija společně s nově navrženou budovou jsou určeny pro Fakultu humanitních studií v Koperu a jsou mezi sebou propojeny dvoupatrovou skleněnou pasáží. Do Foresterie jsme umístili více veřejnou část stavebního programu jako například knihovnu, informace a studentskou jídelnu, zatímco nová přístavba obsahuje posluchárny, kabinety pedagogů a správu fakulty.
Návrh pro Armerija a Forestrija vyplývá z kombinace prostorových nároků klienta a požadavků Úřadu na ochranu slovinského kulturního dědictví, který usiloval o prezentaci historických prvků jako svědků proměny paláců v průběhu jeho historie. Nové prostory jsou navrženy jako 'stavba ve stavbě' separovány od zdí takovým způsobem, ale šlo ponechat historické prvky bez jejich zakrývání.
Nová budova má jasné funkční rozčlenění. Uprostřed domu se nachází komunikační část s denním světlem dopadajícím prosklenou střechou až do přízemí. Směrem do ulice jsou učebny a dvě stupňovité přednáškové místnosti. Na straně do vnitřního dvora jsou nad zachovanými vězeňskými celami z rakousko-uherské doby umístěny místnosti pro pedagogy a v horní mansardě je správa fakulty. Bývalé vězeňské kobky nyní slouží jako kanceláře pro studijní oddělení.
0 komentářů
přidat komentář