Rekonštrukcia školy Sebastião da Gama

Rekonštrukcia školy Sebastião da Gama
Adresa: Rua da Escola Técnica, Setúbal, Portugalsko
Investor:Parque Escolar, E.P.E.
Projekt:2008
Realizace:2010
Rekonštrukcia sa dotýka školského komplexu existujúcich objektov a ich vzájomné prepojenie novoimplementovaným objemom, pričom funkciu sceľujúceho miestotvorného prvku vytvára centrálny dvor.
Projekt prešiel komplexnou analýzou existujúcich budov, analýzou ich využiteľnosti, hierarchie, vzťahov a vnútorných nadväznosti, zohľadňujúc ich mierku a polohu v rámci komplexu. Základná schéma školských tried dvoch existujúcich budov zostala nezmenená.
Srdcom projektu je vnútorný, centrálny dvor „námestie“, na ktorý sú naviazané funkcie jednotlivých budov. Dvor tvorí funkčnú chrbticu komunikačných prepojení po obvode jeho plochy, ktoré sú prekryté tieniacou pergolou. Táto funkčná schéma výrazne prispela k celkovému sceleniu komplexu. Medzi budovu gymnázia a budovu tried bola navrhnutá nová budova s charakteristickým exteriérovým vzhľadom, ktorá obsahuje knižnicu, multifunkčnú miestnosť, priestor pre kopírovaciu službu, kaviareň a exteriérové ihrisko, ktoré je situované na streche objektu.
Navrhovanou zmenou komplexu taktiež prešla budova vrátnice pri hlavnej bráne školského komplexu. Jednotlivé stavebné zásahy upravili a zlepšili tepelnú klímu a akustiku objektov. Opravili sa taktiež školské dielne a interiérové ihriská, doplnené o postranné hľadiská a šatne, ktoré sú presvetlené svetlíkmi pílovej strechy. Upravené a spevnené boli taktiež vonkajšie plochy, doplnené o fixne inštalovaný záhradný mobiliár, ktorý vytvára oddychovú zónu so záhradnou úpravou v podobe stromového porastu.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pěknej buzerák :-)
Vít Polák
02.01.14 08:50
...Že jo!...
šakal
02.01.14 10:14
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Ricardo Carvalho + Joana Vilhena Arquitectos