MUDE - muzeum módy Lisabon

MUDE - muzeum módy Lisabon
Adresa: Rua Augusta 24, Lisabon, Portugalsko
Investor:Museu do Design e da Moda (Design and Fashion Museum) / Lisbon City Council
Projekt:2009
Ročník:2009
Múzeum módy je dočasnou inštaláciou v priestoroch bývalej banky (Banco Nacional Ultramarino) situovanej v centrálnej, historickej časti Lisabonu, ulici Rua Augusta.

Originálna budova je dielom architekta Cristina da Silvu z roku 1952. Viedenským formalizmom ovplyvnený parter a prízemie budovy bolo silne charakterizované svojou otvorenosťou k uličnému bloku a postranným budovám, ako aj otvorenosťou prízemného priestoru, ktorý slúžil ako zákaznícke centrum banky. Začiatkom tohto storočia budova banky postupne menila svojich majiteľov, ktorí celistvosť a reprezentatívny charakter banky narušili čiastkovými rekonštrukčnými prácami. Hodnota, na mieru navrhnutého interiéru bola vrstvením prestavieb a rekonštrukcii zničená. Pre budovu patriacu mestu bol v roku 2009 navrhnutý ideový koncept prestavby budovy na dočasný výstavný priestor.

Nová architektonická intervencia zo štúdia RCJV sa inšpirovala motívom oprostených betónových stien ako hlavným priestorotvorným a sceľujúcim elementom. Architekti vychádzajú z unikátneho charakteru priestoru návrhom nového programu bez nutnosti demolácie a prestavby ďalších časti budovy. Lapidárnym spôsobom, použitím textilných deliacich membrán a hrou so svetlom rozdelili prázdny priestor do funkčných celkov. Nemateriálovým charakterom svetla umocnili inštaláciu jednotlivých výstavných artefaktov, ako aj expresívne pôsobiace oprostené betónové steny. Veľkorozmerný textilný pútač tvoriaci čelnú fasádu vstupu je postavený z lešenárskej konštrukcie. Podlaha bola čiastočne natretá reflexnou farbou.

Popri samostatnej expozícii je interiér dotvorený kníhkupectvom s kaviarňou a priestorom pre stretnutia a diskusie s kapacitou sto miest. V tomto prípade ide o dočasnú stavbu, svojou jedinečnosťou a charakterom však vytvára komplexne architektonické dielo.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ricardo Carvalho + Joana Vilhena Arquitectos