Rekonstrukce interiéru kostela sv. Václava

Rekonstrukce interiéru kostela sv. Václava
Adresa: Biskupské náměstí, Ostrava, Česká republika
Projekt:2003
Realizace:2003-04
Náklady:8 000 000 CZK


V ZASNĚŽENÉM SLEZSKU, JEŽ KRISTA NEZNÁ,

zasněžené Slezsko Svatý Václav pálí
zasněžené Slezsko snad nedočká se března,
v zasněženém Slezsku milenci se báli.

Slezsko zná jen rtuť,
milenci v něm zemřeli, zemřeli i mniši.
Ach, lásko má, mrtvý Ti odsud píši.
Ach, lásko má,

Slezsko má peruť!

Petr Čichoň

Kostel sv. Václava v Ostravě je nejstarším ostravským kostelem. Jeho stavebně-technický stav byl v polo- vině devadesátých let v důsledku podloží a poddolování velmi špatný, statika narušená, praskliny veliké a sloupy šikmé. Proto se přikročilo k jeho rekonstrukci. Po statickém zabezpečení a opravě vnější slupky jsem byl přizván k interiérovému řešení.
Zadání znělo vytvořit multifunkční prostor s převažující liturgickou funkcí, využitelný i pro koncert, výstavu nebo divadlo. Téma mi bylo blízké a o to bližší, že zde chodíval před válkou jako malý kluk můj otec, děd mé ženy a babička tety.
Z dochované fotodokumentace vyplývá, že interiér prošel za poslední století mnoha úpravami - od pseudogotické výmalby, obdobím oslnivé elektrifikace klenebních žeber až po radikální tvarový a nábytkový úklid v 70-tých letech pravděpodobně v nadšení po 2. Vatikánském koncilu. Přemítaje o překotném vývoji kostelíku, bylo mně ho trochu líto a po nedlouhé úvaze jsem si stanovil dekorstruktivní koncepci interiéru. Myšleno zdobnost vyplývající ze samé bytnosti a podstaty materiálů a jim odpovídajících technologických postupů, jejich co nejpravdivější ozvěna na povrchu. Pokud už kostel snesl to dřívější, určitě snese i toto. Jen aby ji snesl církevní investor a památkáři, blesklo mi hlavou. Nakonec ji po dlouhých debatách o každé jednotlivosti unesli všichni.
Tvoření tohoto interiéru bylo z velké části vlastně objevování, odkrývání a tvoření povrchů. Veškeré interiérové zásahy jsou provedeny v estetickém akordu. Pokud budu jmenovat konkrétní zásahy - pak to jsou objevení a probourání původních vysokých otvorů do bočních barokních kaplí, odhalení gotických a renesančních kamenných prvků, opravy a úpravy omítek, nová výdlažba a veškeré novodobá technika (světla, zásuvky vč. zemních, ozvučení, požární signalizace, podlahové topení). V budoucnu po finančním zajištění se předpokládají restaurace původních fresek a jejich doplnění moderními v presbytáři (figurální cyklus v životní velikosti), nový mobiliář - obětní stůl ambon, sedes, vytvoření stálé expozice v boční kapli.
Nejtěžší kapitolou návrhu bylo osvětlení prostor a umístění osvětlovacích těles. Jádrem celé záležitosti bylo nasvětlit mši, koncert, výstavu a divadlo co nejmenším počtem světel z odpovídajících míst. Po zvážení všech možností byla světla navržena na subtilní hlavice nosných kamenných sloupů. Sloupy, řádně v sedmdesátých letech zomítané a s osekanými římsami nejprve nabyly svou původní podobu. Podle malé staré fotografie se vytvořil nový profil římsy s vrchním žlábkem pro kabely. Pak byla namyšlena světla s vodorovnou skleněnou nosnou deskou navazující tektonicky na předěl mezi nosným sloupem a nesenou klenbou. Na každé římse jsou osazeny 4 desky se 3 světly - tedy dohromady 12 světel.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier Štěpán