Radnice a městská knihovna Den Haag

Stadhuis en Bibliotheek Den Haag

Radnice a městská knihovna Den Haag
Spoluautor:Gunter Standke, Rijk Rietveld
Adresa: Spuiplein 70, Den Haag, Nizozemí
Realizace:1986-94


Celý soubor je uspořádán na základě dvou pravoúhlých sítí odvozených z klínovitého tvaru pozemku ležícího mezi Kalvermarkt a Turfmarkt. Struktura okolní zástavby je založena na základě stejné rozbíhající se, ale zároveň pravoúhlé geometrie.
Podlouhá stavba o rozměrech 800 x 250 stop (240 x 75 metrů) je tvořena městskou radou, obřadní síňí, ústřední veřejnou knihovnou a velký počet kanceláří místní samosprávy. Tyto jednotlivé prvky obří megastruktury jsou kombinovány s pronajímatelnou kancelářskou budovou na severovýchodním konci a velkými obchodními plochami v přízemí domu. Hlavní dvanáctipodlažní a desetipodlažní kancelářské desky se od sebe rozbíhají pod úhlem 10,5º, čímž mezi nimi vzniká kryté vnitřní atrium vytvářející novou městskou 'res publica' známou jako radnice. Tato velká klínovitá vstupní hala je rovněž přístupná na severovýchodním konci ze středu města nebo z historického centra přes malé náměstí na západním konci pozemku. Obří atrium je předěleno dvěma řadami lávek napojených na výtahová jádra.
Hlavní knihovna tvoří svým soustředným půlkruhovým půdorysem výrazné severozápadní nároží, kde tato dynamická forma uděluje hlavnímu náměstí výrazný charakter v místech dnešní prodejny nábytku, která bude přestavěna a rozšířena pod knihovnu. Náměstí vstupuje do knihovny, kde se se nachází recepce, informace a kavárna. Odtud je přístup do dalších podlaží přísně definován. Volně stojící výtahy zabezpečují rychlý pohyb mezi podlažími uvnitř radnice od veřejných provozů, přes více privátní až po administrativu zcela nahoře. Celý objekt je z železobetonu s vloženými sloupy a ztužujícími jádry. Uvnitř i z venku je objekt obloženy bílými kovovými panely (90 x 90 cm) se smaltovaným povrchem.
Skleněná střecha atria je podporovaná volně loženými laminovanými vazníky se zakomponovanými dřevěnými slunečními clonami, údržbovými lávkami a svítidly. Vzdušné mosty překlenují atrium a společně s výtahy a schodišťovými jádry jsou z bíle natřené oceli, což má jejich konstrukci propůjčit dojem lehkosti elegance jemně členících velký objem.
Severovýchodní náměstí, které je více soukromé než jeho jihozápadní protějšek, slouží jako klidný zadní dvůr rozšiřující atrium. V širším urbanistickém měřítku je komplex spojen podél Trufmarkt s hlavním nádražím pomocí kanálu a řadou stinných platanů souběžných s chodníkem.
Richard Meier Architects 2 1985/1991, Rizzoli, New York 1991, s.195
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Richard Meier