Přístavba 3. oddělení mateřské školy

Přístavba 3. oddělení mateřské školy
Autor: Kamil Zezula
Spoluautor interiérů:Antonín Kobližka
Realizace:2013-14Stavba se nachází uvnitř zastavěného území obce. Původní, stávající objekty mateřské školy byly tvořeny dvoupodlažní budovou 1. a 2. oddělení a jednopodlažním hospodářským objektem, kde se nachází školní jídelna. Tyto objekty byly situovány na pozemku do tvaru písmene "L" a rozdělovaly pozemek na část jihovýchodní - pobytovou a severozápadní - hospodářsko obslužnou. V zahradě bylo množství vzrostlé zeleně, která tvořila do přilehlé ulice nepropustnou hradbu.
Nový pavilon (3. oddělení) je umístěn do zahrady tak, že z kompozice budov ve tvaru písmene "L" vzniklo písmeno "U". Transparentní pavilon má výhled jak zevnitř ven, tj. do ulice i do zahrady, ale také ulice je obohacena o pohled dovnitř.
V obci se vytvořila nová uliční fronta  a chybějící, větší, klidový předprostor před vstupem do školní jídelny, který ve formě spojovacího krčku umožňuje přístup také do 3. oddělení MŠ.
Návrh stavby včetně interiérů vychází z přesvědčení, že prostřední mateřských škol je nepochybně jedním z faktorů, které vytváří obraz o světě, který si člověk nese sebou dál do života.  Stavba se proto snaží být jednoduše kultivovanou a ne přehnaně barevnou s použitím prvoplánovitě „dětských“ motivů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Kamil Zezula