Penzion v pasivním standardu

Penzion v pasivním standardu
Záměrem stavebníka bylo rozšíření plochy stávajících vinných sklepů využívaných jako restaurace a sklad archivního vína. Na toto podnikání má návaznost budova penzionu jako vlastní ubytovací kapacity pro návštěvníky, která je v suterénu přímo napojena na sklepy.

Urbanistické řešení
Dvoupodlažní objekt penzionu se nachází ve vinici, za humny, záměrně odsazen od okolní zástavby, aby při svém větším měřítku působil soliterně, a drobnou zástavbu vinařské vesničky ponechal nedotčenou. Odsazením objektu od zástavby vznikají parkovací plochy, a reprezentační nástupní prostor.  Hmota stavby je výslednicí co nejefektivnějšího řešení dispozice z hlediska minimalizace zbytečných ploch a zároveň co nejkompaktnějšího hmotového řešení z hlediska minimálních tepelných ztrát, čímž bylo dosaženo pasivního standardu. Pultová střecha a rozdělení na dvě posunuté hmoty zdrobňují měřítko objektu. K návrhu penzionu patřila také dostavba sklepů navenek přiznaných dvěma vstupními objekty, které mají měřítko nadzemních vstupů do tradičních vinných sklípků.

Architektonické řešení
Objekt penzionu má jednoduché architektonické členění a moderní výraz. Svým členěním a detaily zachovává měřítko okolní zástavby. Dlouhá západní a východní fasáda je osazena představenou ocelovou konstrukcí, která stíní objekt, slouží jako venkovní balkony pokojů a zároveň je konstrukcí pro popínavé víno. Většina otvorů má tradiční proporce a měřítko - francouzská okna v téměř pravidelném rastru, místy nuančně okna s parapetem. Vstupní otvor je větší a rohový. Sklepy jsou postaveny místní tradiční technologií, jejich atmosféru dotváří pohledové cihelné zdivo. Objekt má hladkou štukovou omítku v bílé barvě a střešní krytinu z titanzinkového plechu, v šedém provedení. Okenní a dveřní rámy jsou dřevěné, v přírodní podobě. Představená stínící konstrukce má ocelovou pozinkovanou nosnou konstrukci s dřevěnými výplněmi.

Dispoziční řešení
Vstup do objektu je na jižní kratší straně fasády. Za ním následuje dvoupodlažní foyer s recepcí, do nějž je vyústěno schodiště a který je vizuálně propojen s konferenční místností zapuštěnou částečně pod venkovní terén. Pokoje jsou řazeny po obou stranách chodby ústící do foyeru, tedy podél dlouhé západní a východní fasády. Na konci chodby mezi pokoji (v severní části objektu) je požární únikové schodiště s výstupem přímo na terén. Dispozice je výrazně modulově sjednocená. Několik modulů za recepcí zahrnuje technologické a provozní zázemí objektu. Stejný princip je v poschodí – v modulu pro jeden pokoj je zázemí pokojské, včetně výtahu a shozu prádla. Výtah vede také do suterénu s hlavní halou využívanou jako posezení po uzavření sklepů, do kterých se z haly také vstupuje. Sklepy jsou přístupné ještě ze sklepů stávajících, z penzionu, z nadzemního vstupu pro cyklisty vedle parkoviště a z nadzemního vstupu s únikovým schodištěm před penzionem.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Skvelé
Matej Farkaš
26.07.12 08:30
technické řešení
Tomáš Petrášek
30.07.12 10:32
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Valert Petrášek architekti