Pasivní obytné domy Samer Mösl

Pasivní obytné domy Samer Mösl
Adresa: Samer Mösl, Salcburk, Rakousko
Investor:Heimat Österreich
Projekt:2003-05
Realizace:2005 - 08/2006
Užitná plocha:6523 m2
Plocha pozemku:8301 m2
Obestavěná plocha:26556 m3


V salzburské čtvrti Samer Mösl se krátce před svým dokončením nachází největší skupina dřevených vícepodlažní pasivních domu v Rakousku. Zdejších 60 bytů začne od srpna 2006 udávat nové měřítko v oblasti ekologicky orientované obytné výstavby.
Podstatnou měrou návrh převzal znaky urbanistické struktury stávající obytné zástavby na severovýchodním okraji pozemku. Drobné navazování stavebních objemů jednoho na druhý dodává pozemku pocit volnosti a otevřenosti k nedalekému potoku (Alterbach). Zelená zóna sousedícího bažinatého území na severozápadě pozemku prorůstá na stavební parcelu a vytváří velkorysý volný prostor pro mladé i staré. Prostor před a mezi domy se dělí do veřejných, poloveřejných a soukromých zón. Individuální automobilová doprava je omezena na okraj sídliště.
Oproti běžné orientaci pasivních domů směrem k jihu jsou domy v Samer Mösl směřovány východ-západ a celoročně tak poskytují příznivé světelné podmínky. Každý ze tří domů je poskládán z bytů ve tvaru písmen S, L a T, které do sebe zapadají jako stavebnice, ale zároveň jsou od sebe odděleny mezerou. Každý z bytů má svůj podíl na východní fasádě - jitro - i na západní fasádě - soumrak - „bydlení naskrz celým domem“.
Koncept zalamovaných půdorysů jednotlivých bytů umožnil zajímavé průchody mezi částmi stavby, propojil ozeleněná prostranství a vytvořil celkovou strukturu stavby s příjemnými „spárami“, které rozčlenily horizontální fasádu.
Stavby budou centrálně zásobovány teplem z jediného zdroje na pelety, což je z hlediska provozních nákladů a údržby výhodné řešení. Energie ze solárních panelů umístěných na střechách je odváděna do centrálního zásobníku peletové výtopny.

Další informace:
Počet bytových jednotek: 60 (24 x 59,78 m²; 21 x 79,76 m²; 15 x 93,45 m²; 24 bezbariérových)
Počet parkovacích stání: 78 (z toho jich je 60 v podzemní garáži)
Plošná měrná spotřeba tepla na vytápění eA: 11/8/5 kWh/m2a
Stavební náklady: 1360 Euro/m²

0 komentářů
přidat komentář