Park přes železnici

Park přes železnici
Autor: TOPOTEK 1
Autorky:Rosemarie Trockel, Catherine Venart
Adresa: Theresienhöhe, Mnichov, Německo
Investor:město Mnichov
Realizace:2010
Plocha pozemku:17000 m2


Transformace železniční infrastruktury v místo pro rekreaci a sport je v posledních letech častým postupem při rozšiřování moderního veřejného prostoru. Za připomínku stojí New York a jeho High Line Park nebo plán na zbudování podzemního parku na nefunkční vlakové stanici Williamsburg Bridge Railway. Tento trend dorazil také do mnichovské čtvrti Teresienhöhe, kde byl v roce 2010 otevřen neobvyklý park na betonové platformě klenoucí se přes železniční koridor. Bývalé parkoviště spojující nově postavené bytové komplexy tak bylo přeměněno na příjemnou zelenou plochu s mnoha herními prvky.

Základním východiskem pro design projektu, na němž Toptek 1 spolupracoval s konceptuální umělkyní Rosemarie Trockel a architektkou Catherine Venart, byly vlaky na železničních tratích. Bloky s herními  prvky jsou uspořádány do pásu kopírujícího půdorys koridoru a parafrázují tak samotné tělesa vlakových souprav vnímané jako řady kontejnerů přepravující materiál po železnici.

Park se rozkládá mezi bloky bytových domů na ploše o délce 330 m a šířce 50 m. Betonová konstrukce byla sice zamýšlena jako spojnice mezi zástavbami, ale nikdy zde nebyl plánován park a projektanti tak museli zohlednit její omezenou nosnost. Proto byli pro zbudování parku vybírány, s výjimkou oranžových betonových zdí, lehké materiály jako např. tartan nebo polystyrenové bloky pokryté Astro turfem.

Centrální část parku je vymezena nízkými betonovými zídkami. V její severní části jsou terénní vlny pokryté umělým trávníkem s tělocvičným nářadím. Jižní část tvoří štěrkové a pískové plochy s falešnými dunami, v nichž jsou umístěny trampolíny. Ty doplňují konstrukce s lanovými prolézačkami a skluzavkami. Kolem centrálního pásu hřišť je tartanový povrch poskytující dětem možnost dalších her, jízdy na kole či běhání. Mírné zakřivení dráhy v severní části doplňuje borovicový háj, který spolu s přilehlými předzahrádkami a stromořadím zajišťuje plynulé prolnutí s okolní zástavbou. Výchozí podmínky, jako například absence zeminy, donutily tvůrce k práci s mnoha syntetickými materiály a hledání nových možností jejich použití. Také díky tomu vzniklo originální dílo, krajina plná her, která je příjemným kontrastem k jinak velmi hustě zastavěné oblasti.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od TOPOTEK 1