Oprava rekreačního zařízení

Oprava rekreačního zařízení
Projekt oprav rekreačního zařízení "Léto" v obci Řevnice řeší uvedení objektů, poškozených katastrofálními povodněmi v srpnu roku 2002, do původní podoby, a to zejména co se jejich využitelnosti (kapacity) týká. Součástí záměru je však také zlepšení standardu ubytování a v neposlední řadě úprava a zpevnění stavebních konstrukcí tak, aby vydržely případné srovnatelné záplavy v budoucnu.
Koncepčně, ideově, materiálově i atmosférou "genia loci" vychází návrh oprav z výrazu původních staveb bývalých veřejných říčních lázní á la "rozmarné léto" z 30. let minulého století. Jedná se o drobné "pitoreskní" stavbičky, všechny přízemní, zasazené ve vzrostlé zeleni. Jejich drobnokresbu podtrhuje především použití dřevěných obkladů naprosté většiny fasád (původní stavbičky byly celodřevěné).
Z hlediska primárního dispozičního členění je areál rozdělen do čtyř objektů. Toho dělení pramení z historického uspořádání dané lokality. Jednotlivé objekty však dnes mají všechny obdobnou funkční náplň, a to samostatné obytné buňky se sociálním příslušenstvím. Ve dvou objektech je rovněž situována společenská místnost s kuchyňkou.
Objekty SO3 a SO4 jsou uzpůsobeny pro ubytování tělesně postižených rekreantů (vozíčkářů). Celkem nabízí RZ "Léto" 11 míst pro osoby takto postižené.

členění na jednotlivé stavební objekty:
SO1: Hlavní budova z cca 30. let, původně restaurace. Budova dřevěné konstrukce, obložená dřevem. Část původního odbytového prostoru restaurace byla zcela zničená, zázemí opravitelné.
SO2: Objekt bývalých převlékáren, v minulosti přestavěný na jednoduché ubytovací buňky. Objekt byl zcela zničen.
SO3: Zděný objekt z cca 60. let. U této stavbičky byla zhotovena nová střecha. (původní byla narušena povodňovými náplavami). Konstrukce stěn a základů však zůstaly neporušeny. Byly upraveny vnitřní dispozice a fasády.
SO4: Ubytovací objekt z cca 60. let. U tohoto objektu bylo využito jen základových konstrukcí..

  • celková ubytovací kapacita je 75 osob v samostatných obytných buňkách se sociálním příslušenstvím, každá pro 4 - 6 lidí, přístupných přímo zvenku - žádné chodby, žádné prostory navíc - navíc jsou jen dvě společenské místnosti a čajové kuchyňky
  • areál je doplněn víceúčelovým hřištěm a místem pro táborový oheň, stěžejní atrakcí však samozřejmě zůstává řeka Berounka - kanoistika, koupání, rybolov, v bezprostřední návaznosti jsou dvě fotbalová hřiště
  • v návrhu je počítáno s možností rekreace vozíčkářů
  • ubytování - turistický standard, tj. patrové postele, zvláštností je řešení objektu SO2 - 10 buňek je řešeno v lepším standardu, s možností manželského ležení, další spaní (pro děti) je v nich řešeno na dřevěném pódiu - bidýlku - pod zvednutou vlnou střechy
  • současný uživatel mezinárodní organizace Jeka z Belgie - nezisková organizace, pořádající skupinové pobyty mládeže v základnách po celé evropě
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Létající inženýři