Obytný soubor Parkville Bratislava

Obytný soubor Parkville Bratislava
Adresa: Strážna ulica, Koliba, Bratislava, Slovensko
Investor:ORCO Development
Projekt:2005-07
Realizace:2007-08
Zastavěná plocha:3855 m2
Plocha pozemku:14817 m2


Kontext
Obytný soubor Parkville se nachází na jihovýchodním svahu Koliby s panoramatickými výhledy na centrum města  a bratislavský hrad. Soubor je z jižní strany dopravně obsloužen nově vybudovanou komunikací z Podkolibské ulice. Zároveň je napojen na severní straně na ulici Strážná.

Urbanistické řešení
Urbanistické řešení areálu, vycházející z principu viničních teras, vytváří parkové prostředí s minimální automobilovou dopravou. Bytové domy vilového charakteru jsou strategicky rozmístěny tak, aby maximalizovaly výhledy na atraktivní dominanty města a zároveň při zachování odstupových vzdáleností definovaly přívětivé veřejné a poloveřejné prostory. Hlavní páteřní komunikace území je umístěna na východní hraně pozemku. Z ní jsou napojeny tři pásy podzemních garáží, které ve svahu vytvářejí tři stupně teras z horní strany zapuštěné do terénu. To ve výsledku definuje všechny vnitřní cesty a chodníky v území  jako pěší  s možnostní  pouze pohotovostního parkování  případně příjezdu hasičů, sanitky apod. V parkově pojednaných prostorech mezi domy jsou navržena místa posezení a dětská hřiště s návazností na plochy veřejné zeleně.

Architektonické řešení
Architektonické a materiálové řešení bytových domů je postaveno na použití čistých a jednoduchých tvarů a objemů s vysokým podílem prosklení a maximálním využitím přírodních materialů. Ke každému z 93 bytů náleží terasa nebo lodžie, případně soukromá zahrada u bytů v přízemí.  Velikosti nadstandardně vybavených bytů se pohybují od 2+kk do 4+1.
Architektura domů A,E a G-J je postavena na prolínání a vzájemném prostupování jednotlivých různě materiálově pojednaných hmot . Toto členění  zmenšuje měřítko domů  a přispívá k individualizaci jednotlivých bytů v rámci jednoho objektu . Menší domy B,C,D  a F jsou navrženy jako kubické objemy, které  jsou hmotově odlehčeny v místech nejlepších výhledů prostornými lodžiemi. Penthousy ve čtvrtém nadzemním podlaží se maximálně otevírají na  velkorysé terasy. Dle zastavovacích podmínek pentohousy zabírají  polovinu půdorysné stopy nižšího podlaží.
Materiálové a barevné řešení navazuje na přírodní ráz místa. Základním materiálem fasád je omítka ve světlých přírodních odstínech doplněná o cedrové dřevo a cementotřískové desky. Veškerá zábradlí jsou čirá, skleněná. Okna jsou dřevěná, na osluněných stranách doplněná o exterierové textilní rolety. Klempířské prvky jsou z titanzinku. V parteru se uplatňuje kámen. Chodníky a komunikace jsou kombinací čedičových a žulových štípaných kostek, opěrné stěny jsou obloženy břidlicí. Zábradlí v parteru je navrženo z pozinkované oceli.

Konstrukce a technické řešení
Konstrukce podzemních garáží a bytových domů je železobetonová skeletová, založená na základových patkách a pasech. Použitá byla modulová síť sloupů 6 x 5.2 resp. 5 x 5.2m  doplněná o železobetonová ztužující jádra schodišť. Obvodové výplňové stěny v jsou zděné – keramické dodatečně zaizolované zatepolovacím systémem a omítnuté, případně obložené cedrovými palubkami resp. Cembonitem. Vytápění je zabezpečeno plynovými kotli umístěnými v každé z podzemních garáží.
Z důvodu omezené kapacity kanalizační sítě v lokalitě byla maximální pozornost věnována retenci dešťové vody v areálu. Extenzivní zelené střechy bytových domů spolu s intenzivně zazeleněnými střechami podzemních garáží eliminují příliš rychlý odtok dešťové vody z území. Dešťová voda v retenčních nádržích na spodní hraně pozemku je přečerpávána a použita pro zavlažování zeleně v území.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pekne...
julo
25.09.09 06:55
Jo!
Kefrin
25.09.09 07:29
jo!
petr cagaš
27.09.09 10:50
Ne!
Martin Přibík
11.10.09 09:44
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Archstudio Bobek Jávorka Jestico + Whiles