Obecní úřad Osov u Berouna

Obecní úřad Osov u Berouna
Investor:obec Osov
Realizace:03/2002-10/2002


Území, jehož součástí je i pozemek určený k výstavbě OÚ, se nachází v prostoru mezi dvěmi odlišnými částmi obce. Jedna část je tvořena zástavbou rodinných domů ze sedmdesátých a osmdesátých let, druhá je tvořena původní zástavbou. Vzhledem k okolní urbanistické struktuře je návrh koncipován  jako jednoduchý objekt tak, aby nedošlo k přílišnému prostorovému zatížení pozemku, a byla vytvořena architektonická kompozice v měřítku odpovídající okolní obytné zástavbě. V návrhu stavby se odrážejí architektonické styly okolí. Tímto způsobem byl vytvořen "kloub" obce. V tomto místě hledat řešení v tvarosloví historického českého venkova nepostihuje podstatu místa.
Zvolená architektonická forma, i přes malý objem, v sobě nese vážnost svého společenského poslání - zástupce občanů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ARW architekti