Nové křídlo knihovny Raczynski

Nowe skrzydło Biblioteki Raczyńskich

Nové křídlo knihovny Raczynski
Autoři:Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marek Moskal, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski
Adresa: Plac Wolności 19, Poznaň, Polsko
Realizace:2010-13


Autorem rozšíření knihovny Raczyński v Poznani je renomovaný varšavský ateliér JEMS, který před deseti lety zvítězil v národní soutěži. Hlavním záměrem investora bylo, aby nový návrh co nejlépe naplňoval všechny současné potřeby a nabídl optimální prostředí pro veškeré současné i budoucí knižní sbírky. Návrh v sobě navíc kombinuje funkci knihovny s komerční částí, která se bude v budoucnu podílet na podpoře provozu knihovních aktivit. U nového návrhu největší pozornost především poutá fasáda do  Aleje Karola Marcinkowskiego, kde se přísný pilastrový rastr odkazuje svojí formou i materiálem na neoklasicistní průčelí přední historické budovy. Kromě nepřehlédnutelné formy si objekt zasluhuje daleko větší pozornost uvnitř. Historická budova obrácená do náměstí Wolności bude i nadále sloužit k reprezentativním účelům a pořádání významných kulturních událostí v Poznani. Přemístily se sem také umělecké a hudební sbírky, které dosud byly na více různých místech po městě. Prosklený krček mezi původním objektem a novou částí zároveň slouží jako dodatečný vstup do knihovny z ulice Marcinkowskiego. Přízemí domu slouží ke komerčním aktivitám: kavárna s přístupem k dennímu tisku, internetu a prodejna knih a umění. Kompoziční osa se skládá z vnitřních dvorů s horním světlíkem a vysázenou zelení. V prvním patře se nachází výpůjční knihovna s veřejně přístupnými počítači. Ve druhém podlaží se nachází několik čítáren: hlavní sál pro sto lidí, čítárna denního tisku - 30 míst, diváky multimedií - 60 míst, přístupových bodů k internetu - 30 míst, pouštění CD a DVD nosičů - 25 míst. Ve třetím patře se nachází speciální fond s nejcennějšími sbírkami včetně konzervátorské a knihařské dílny. Ve čtvrtém a pátém poschodí jsou zamýšleny sklady knihovního fondu s publikacemi od 19. století do současnosti. Kromě toho se ve dvou podzemních podlažích nachází veřejné parkoviště. Návrh počítá s regálovými rezervami na několik dalších generací.
Po Slezské univerzitní knihovně v Katovicích jde v Polsku ve velmi krátké době o další knihovnu mezinárodní úrovně. Ředitel poznaňské knihovny Wojciech Spaleniak očekává, že „knihovna nebude disponovat pouze moderním zázemím, ale především vytvářet příjemnou lidumilnou atmosféru. Čítárny jsou sice prostorné a otevřené jako u většiny dnešních knihoven, ale člověk tu zároveň pociťuje příjemné intimní ovzduší. Kontakt s knihou se zde odehrává za příjemného osvětlení, v pohodlném nábytku a uprostřed umírněného designu."
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od JEMS Architekci