Nástavba bytového domu v Bratislavě

Nástavba bytového domu v Bratislavě
Autor: Martin Vojta
Spolupráce:Rado Zelenák, Jozef Veselovský
Statik: M. Janík
Adresa: Rumančeková, Bratislava, Slovensko
Investor:New City Development – Rumančeková, s.r.o.
Projekt:02 / 2009 - 08 / 2010
Realizace:09 / 2010 - 01 / 2012
Užitná plocha:1800 m2
Zastavěná plocha:850 m2
Obestavěná plocha:6950 m3


Objekt bytového domu Rumančeková 22-30 je súčasťou obytného bloku panelových domov sídliska Ružinov-Trávniky.  Pôvodný bytový dom je realizoavný v systéme T06B - BA, bol dokončený koncom  70-tych rokov v rámci sídliska Ružinov - Trávniky  (hlavný architekt F. Milučký).
  Územie obytného okrsku Rumančeková ulica  je z juhu ohraničené dopravnou teplnou Prievozskej ulice, zo severu areálom a vežou polyfunkčného centra RETRO a priľahlých športovísk na Nevädzovej ulici, zo západu a východu obytnými  blokmi s podobnými hmotovo-priestorovými charakteristikami.
  Otvorený blok domov na Rumančekovej ulici  vytvára  obdĺžnikový priestor s vnútornou obslužnou komunikáciou. V ťažisku priestranstva sú lokalizované zariadenie služieb /supermarket/, detské ihrisko a zatrávnené plochy s rozličnou kvalitou zelene. Orientácia bloku domov je súbežná s východo-západnou pozdĺžnou osou, severne orientované objekty sú 10-podlažné, južné 8-podlažné, objekt uzatvárajúci blok zo západu je 6-podlažný.
 
   Pôvodný bytový dom má štyri nadzemné podlažia a znížený technický suterén s ležatými rozvodmi sietí.  Dispozične je členený na  5 schodiskových sekcií.  Konštrukčne je dom založený na priečnom nosnom systéme žb nosných panelov hr. 150 mm, na ktorých sú zavesené fasádne panely hr. 260 mm. Stropy sú tvorené žb panelmi hr. 130 mm. Strecha bola plochá, strešný plášť je neprevetrávaný, tvorený plynosilikátovými tvarovkami uloženými v spáde k centrálnym dažď. vpustiam.
   
   Koncept nadstavby  je založený na prevzatí  základnej modulovej štruktúry panelového domu a jej priestorových modifikácií. Základný modul má osové rozmery 3,6m x 2,8 m. Štruktúra je výsledkom aplikácie  viacerých kritérii dôležitých pre dané miesto a kvalitu bývania, ako napr. svetlotechnické parametre objemu vzhľadom na okolie, tlmenie hluku z ulice, výhľady na centrum mesta a Karpaty, resp. pohľadové súkromie jednotlivých priestorov. Objem je preto diferencovaný na horizontálne pásy s vlnovým vykonzolovaním ako reakciou na monotónnosť jestvujúcej zástavby/ byt. domu. Výsledný objem teda pozostáva z modulov prevzatých z pôvodného  domu, ktoré sú v priečnej osi vysúvané resp. zasúvané  a vytvárajú  terasovitú zvlnenú obytnú štruktúru. Posun nižšie položeného podlažia vytvára plochu terasy alebo loggie pre nasledujúce podlažie. Posledné podlažie je ustúpené a jeho plocha zmenšená tak, aby zaberala ca. 50% plochy strechy  pôvodného bytového domu.

    Nadstavba  je  trojpodlažná, pozostáva z 2 plných a jedného ustúpeného podlažia. Byty v nadstavbe sú navrhované ako preplávajúce, s obytnými  miestnosťami na oboch hlavných fasádach domu. Na východnej fasáde domu sú prevažne umiestnené nočné časti bytov so spálňami a hygienickým  zázemím, ale aj kuchyne. Denné časti bytov s obývacou miestnosťou, ale aj izby /spálne sú umiestnené na západnej fasáde. Byty sú doplnené o loggie v plnej šírke traktu /5. a 6.np/ a strešnými terasami  na úrovni 7.np.

    Fasády obytných  miestností do ulice a dvornej časti sú otvorené, s vysokým zasklením.  Pásy jednotlivých podlaží a vnútorné  steny  loggií sú v rámci bytového modulu doplnené obkladovými doskami  Fundermax s drevitým vzorom svetlého dubu. Tento povrch bol použitý aj na rekonštruované opláštenie balkónov a  nové prístrešky vstupných brán.  Na presklené otvorené fasády bolo navrhnuté exteriérové tienenie žalúziami /roletami/, umiestnené sú v podomietkových kastlíkoch .
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
celkom dosť muziky za málo peňazí :)
Martin Fabian
22.10.12 02:48
zahustovanie
Narasa Spelicova
25.10.12 06:25
Dobré
jjbh
25.10.12 10:45
re zahustovanie
mv
25.10.12 12:38
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Martin Vojta