Nákupní centrum Šiška

Trgovska hiša v Šiški

Nákupní centrum Šiška
Spolupráce:Mitja Kilar
Adresa: Celovška cesta 111, Lublaň, Slovinsko
Investor:Sklad za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Šiška
Realizace:1960-64
Lublaňskou čtvrť Šiška charakterizuje rozvolněná zástavba rodinných domů jejíž střed je zahuštěn panelovými domy z přelomu 50. a 60. let minulého století. Uniformní prostředí má však daleko humánnější měřítko než pozdější sídliště Fužina izolované na východu Lublaně. Přívětivý charakter lze přičítat také tomu, že architekti neopomněli pro místní obyvatele dobudovat odpovídající kulturní a komerční zázemí. Příkladnou modernistickou veřejnou budovou je kino Šiška z roku 1961 (2008 rekonstruovala Anja Planišček) od modernistického architekta Božidara Gvardjančiče a také komerční centrum z roku 1964 od architekta Miloše Bonči, jehož nízká podélná hmota lemuje rušnou ulici Celovška a za ní schované tržiště s kulturním náměstím. Aby nákupní centrum zcela neizolovalo náměstí od ulice, tak je navrženo co nejtransparentnější, čímž vzniká dojem antické kryté kolonády.  Z konstrukčního hlediska se jedná o jednotvárné opakování modulových prvků. Po architektonické stránce jsou nejzajímavější detaily v místě vstupu, schodišť a servisní části. Zbytek objektu zůstává co nejvíce odhmotněný a transparentní. Čtveřice těchto vložených komunikačních prvků složí ke zdůraznění opakujícího se motivu. V přízemí uprostřed se nachází volně průchozí pasáž a severní zakončení dotváří balkon s venkovním schodištěm podporovaným pouze dvěma sloupy. Tento balkon slouží jako jeviště či pódium s výhledem do náměstí. Prostor pod balkonem funguje jako lodžie odhalující impozantní podhled s odhalenými žebry. Všechny tyto prvky přispívají ke zlepšení veřejné funkci náměstí. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet vycházející z principů estetického inženýrství, přičemž i další prvky byly utvářeny s ohledem na průběh sil. Zbývající prefabrikované prvky jsou k železobetonovému skeletu připevněny nebo jen zavěšeny. Vsazené vstupy a výlohy jsou mírně vysunuty směrem ke kolemjdoucím, aby na fasádě vytvářely plastický vzor. Fasáda je zakončena převislou střechou. Komerční centrum Šiška je objekt s pečlivě vyvedenými detaily, z nichž čiší ryzí geometrická poezie a racionální estetika navazující na meziválečnou modernistickou periodu avšak s brutalistní expresivitou betonových dílů a high-tech detaily na fasádě.
0 komentářů
přidat komentář