Muzeum moderního umění ve Stockholmu

Muzeum moderního umění ve Stockholmu
Autor: Rafael Moneo
Adresa: Skeppsholmen, Stockholm, Švédsko
Realizace:1991-98, 2002-04


Muzeum navrhl španělský architekt Rafael Moneo v roce 1998, který měl v té době již velký počet realizací muzeí. Návrh byl realizován na základě vítězství v architektonické soutěži.
Zajímavé je, že stavba byla díky některým technickým a funkčním nedostatkům počátkem roku 2002 dočasně uzavřena a znovu otevřena v roce 2004. Během rekonstrukce byly změněny některé prostorové dispozice a provedeny další změny tak, aby muzeum plně vyhovovalo svému účelu a expozice se staly návštěvníkům přístupnější a přehlednější. Vše se dělo za konzultace s architektem Rafaelem Moneem.
Stavba muzea sestává z muzea moderního umění a muzea architektury. Stavby mají společný vstup. Budova je složena ze čtvercových a obdélníkových prostor s pyramidálním zastřešením, které s výškou haly optimalizuje intenzitu osvětlení. Ve foyer muzea zve k návštěvě i velmi příjemná kavárna s terasou a muzejní obchůdek. Muzeum nabízí prostory jak pro stálou, tak pro občasnou expozici.
Při volbě barevnosti se rozvinula živá politická diskuze. Architekt původně zamítl barvu žlutou a určil jako základní barevnost měděnou krytinu a červené cihelné zdivo. Z důvodu klimatické zátěže od moře se v návrhu měděná krytina nahradila zinkovou. Pro variantu zinkového zastřešení vybral architekt šedavou barvu fasády. Ta se však nelíbila politikům a nakonec byla zvolená jiná barevnost.
Eva Kosíková, Matěj Kosík
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rafael Moneo