Městská knihovna Ílhavo

Městská knihovna Ílhavo
Adresa: Avenida General Elmano Rocha, Alqueidão, Ílhavo, Portugalsko
Investor:Câmara Municipal de Ílhavo
Projekt:2002-04
Realizace:2004 – 10.2005

Užitná plocha:3200 m2


FG + SG - Fernando Guerra, Sergio Guerra
Městská knihovna Ílhavo se nachází na zbytcích panství Visconde de Almeida, šlechtického domu ze 17. - 18. století, který byl přestavován a později zbořen. Z původní stavby tak zůstalo zachováno jen hlavní průčelí orientované na jihovýchod a kaple. Nezbyla ani stopa po krytém přístřešku pro kočáry, který dokončoval objekt z jihozápadní strany. Nicméně všechny dochované části staré stavby byly příklady  hodnotné architektury s promyšlenými proporcemi z řemeslně povedeného zdiva. Podobné historické příklady jsou v Ílhavo vzácné, a proto se předpokládalo, že by objekt měl být zachován a začleněn do nového návrhu.
Budova nové městské knihovny se nachází na okraji města v oblasti s nízkou hustotou zastavění, která je navíc těžko čitelná a problematická. Rozhodli jsme se proto nenavrhovat pouze objekt knihovny, ale zasáhnout do veřejného prostoru, objasnit a sjednotit městské fragmenty, které doposud nevykazovaly žádnou soudržnost.
Předběžný stavební program, jehož rozšíření se nemohlo vměstnat do prostoru bývalého panství, určilo záměr rozdělit výsledný objekt do tří částí: knihovna, kaple a centrum mládeže. Hranice panství a linie původní fasády byly vybrány jako výchozí body, kam byly umístěny administrativní část a další stavební program slučitelný s rytmem historické fasády, čímž byla obnovena původní stavba, z níž zbyla jen zpustlá kulisa. Přesto nové části jsou jasně rozpoznatelné a žijí v symbióze s původní stavbou.
Koncept zbytku stavby je odvozen od porozumění veřejného a komunálního charakteru stavbu, jejíž městotvorná role byla posílena. Návrh čítáren a mládežnického centra ležící mimo panství vytváří přímé morfologické vztahy se svým okolím a zavádí tak do architektonického díla fyziognomii a stopy z okolí. Tímto způsobem by návrh nemohl fungovat v žádném jiném kontextu.
V kapli, která byla připravena o většinu svých zdobných prvků jako je dlaždicový obklad, tesařské práce, náhrobní kameny a veškerý nábytek, byly na základě dochované evidence znova obnoveny veškeré tyto prvky. Nábytek a nový oltář navrhl Pedro Calapez, aby jasně vyjádřil současný styl, který novým způsobem pracuje s původní polychromií. Kaple opět slouží náboženským obřadům stejně, jako tomu bylo před rekonstrukcí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ARX Portugal Arquitectos