Kostel v Mortensrudu

Kostel v Mortensrudu
Adresa: Mortensrud, Oslo, Norsko
Investor:Kirkelig Fellesråd i Oslo, Terje Oterhol
Projekt:1998-99
Realizace:2000-02

Užitná plocha:2200 m2
Kostel se nachází na vrcholku malého hřebenu obklopeného borovicovými stromy a několika obnaženými skalami.
Co se týče dispozice, je stavba rozšířením existujících základů; nebylo tak třeba žádného odstřelování ani vykopávek, vyjma opatrného odstranění tenké vrstvy půdy. Tato metoda, krom jiného, umožňuje snáze zachovat stávající vegetaci a topografii, a tak přidat jistou dimenzi vnímání budovy.
Několik stromů je zachováno přímo uvnitř atria. Některé ze skalních výběžků se jako ostrovy vynořují z betonové podlahy kostela, mezi lavicemi věřících a chórem. Kostel je tak zásadním způsobem členěn prvky, které v místě již existovaly. Toto řešení je možné díky skutečnosti, že je zde relativně velká tolerance v dimenzování prostor. K určení přesného umístění zahrad nebyl použit žádný modul. Zvoleny byly spíše materiály a konstrukce umožňující postupné napojování prostor, bez schodů či modulů.
Napětí mezi přáním vytvořit "tichý" k sobě odkazující prostor a řadou překážek, jež  tuto možnost omezují, bylo vědomě zvoleno jako strategie k architektonickému "narušení" procesu, do něhož je zapojeno velké množství lidí a zájmů a jenž by byl jinak výrazně zatížen konvenčními a jinými historickými odkazy.
Hlavní konstrukcí je ocelový rám s kamennou stěnou nesoucí střechu. Skleněná fasáda, 90 – 160 cm od kamenné zdi, vymezuje kolem prostoru kostela úzkou galerii. Kámen je v této zdi sestaven bez malty, čímž umožňuje, aby jí probleskovalo světlo; přičemž má jednu stranu rovnoměrnou a druhou nikoli. Nerovnoměrná strana vnitřní zdi je na třech stranách kostela vystavena navenek skrze skleněnou fasádu. Kamenná stěna je horizontálně vyztužena ocelovými pásy (4 x 250 mm), jež se rozpínají mezi sloupy vsazenými do zdi vždy po metru. Tyto pásy mohou zeď vyztužit pouze tehdy, pokud váha samotné zdi zatěžuje konstrukci. Skleněná fasáda je vyztužena prvky z ocelových plátů, jež jsou vloženy do vertikálních spojů mezi skleněnými panely a do horizontálních ocelových pásů v kamenné zdi.  
Rozpočet byl značně napjatý; cena za čtvereční metr se rovná ceně sociálního bydlení v Oslu. Aby se tato budova mohla vůbec zrealizovat, museli jsem – nahlíženo z ekonomického pohledu – využít každé možnosti, jak z mála vytěžit více. Toho bylo dosaženo především zavržením konvenčních patentovaných systémů fasád, konstrukcí, zdí, podlah atd. Místo nich jsem použili velmi jednoduché metody a technologie, a s překvapením znovu a znovu zjišťovali, že nebyly pouze levnější, ale že nám daly také mnohem větší architektonickou svobodu.
Fragmentovaný, komplexní charakter, jenž se objevil a jenž vzešel z procesu hledání možných prostorových konfigurací – tedy dispozice, která nakonec mohla být přes veškerá omezení realizována – se ukázala být natolik komplexní, že je prakticky nemožné zachytit při fotografování celou budovu nebo její interiér jedním snímkem.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nádhera - krásné místo
Dalibor Černý
26.12.10 01:36
pochvala
Václav Průcha
27.12.10 07:58
krása
František
29.12.10 09:28
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jensen & Skodvin Arkitektkontor