Kongresový a výstavní palác Mérida

Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida

Kongresový a výstavní palác Mérida
Umělecká spolupráce:Esther Pizarro
Adresa: Avenida del Río s/n, Merida, Španělsko
Investor:Junta de Extremadura / Consejeria de Cultura
Projekt:06.2000
Realizace:06.2004
Užitná plocha:19565 m2
Nové konferenční centrum v Méridě nemá skloubit jen hudební auditorium s divadlem, operou a výstavním prostorem. Kvůli svému obsahu, umístění a také působivému odrazu současnosti se budova začlenila na seznam význačné moderní architektury v Méridě. Auditorium je umístěno na západním břehu řeky Guadiana mezi mostem od Santiago Calatravy a železničním viaduktem. Zároveň se odtud nabízí pohled na řeku i historické město. Z nového náměstí, kde se jako tapisérie střídá zahrada s dlážděnými pásy, je návštěvník přiveden k stavbě umístěné na severním okraji pozemku. Konferenční centrum je koncipováno jako jednolitý blok, který je vyprázdněný, aby vytvořil nový veřejný prostor: rozlehlá vyvýšená terasa s výhledem na město stručně vystihuje hlavní rysy celého návrhu. Tato platforma je pojítkem mezi oběma sály, nejcharakterističtějším znakem celé stavby, která může samostatně sloužit i pro konference a výstavy v nižších patrech.
Hlavní sál pro 1000 diváků je založen na obdélníkovém půdorysu. Proměnlivě nakloněné plochy formují hlediště, kam se vstupuje z obou venkovních plošin a z úrovně ulice. Koncertní funkce sálu vyžaduje pozornost věnovanou akustickým detailům závisejícím na geometrií a obsahu prostoru. Akustický strop sálu, zinkem potažené dřevěné panely, je v souladu s optimálními zvukovými podmínkami zcela nezávislý na střešní konstrukci. Za jevištěm druhého sálu je široký prosklený otvor, který vizuálně spojuje vnitřní prostor se vstupním náměstím, odhalující horizontální řez běžící skrz celou budovu. Zasedací a výstavní místnosti jsou koncipovány jako modulový sled velkých prázdných prostorů uspořádaných v přízemí a mezipatře suterénu. Volba materiálu a způsob práce s obvodovým pláštěm stojí za povšimnutí nejen proto, že zásadně modeluje obraz stavby, ale také proto, že je podstatnou částí myšlenky celého projektu. Co je zvnějšku chápáno jako solidní, masivní vyprázdněný objem, je ve skutečnosti uvnitř vytvořeno z železobetonového modulového konstrukčního systému, který je obložen velkými prefabrikovanými betonovými panely. Podobně jako římské zdi opus incertum vyjadřuje tento silně texturovaný a zabarvený beton vnějšího pláště hrubou a neurčitou tvář, která je v kontrastu s kovovými a skleněnými povrchy obou sálů. K výrobě pěti pryžových bednění byl použit jediný originální kus od sochařky Esther Pizarro. Odlité panely pak byly na fasádě uspořádávány do čtyřech základních kompozičních skupin. To vytvořilo kombinatorický systém umožňující přechod od individuality sochařského díla k implementaci industrializovaného stavebního procesu.
Stavba zvenku charakteristická svým souvislým kameni podobným materiálem je po stránce konstrukčních technologií velmi soudobá, současně je však i reminiscencí na dávné římské zdi ve městě Mérida.
Konferenční a výstavní centrum v Méridě se stane součástí okolí břehu řeky Guadiana. Výrazová síla stavby bude odpovídat jeho veřejně-institucionálním potřebám. Bude kompaktní budovou toužící stát se nadčasovou, jako stopa nějaké vzdálené minulosti, která pohlíží na město, adoptuje jej a reprezentuje.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Nieto Sobejano Arquitectos