Karmelitánský dvůr

Karmeliterhof

Karmelitánský dvůr
Spolupráce:Martin Brischnik, Peter Goetz, Andreas Perchinig
Adresa: Karmeliterplatz 1, Štýrský Hradec, Rakousko
Investor:LIG Landesimmobiliengesellschaft Steiermark
Projekt:2006-10
Realizace:2008-11
Užitná plocha:9855 m2
Zastavěná plocha:2656 m2
Plocha pozemku:4230 m2
Obestavěná plocha:47603 m3


Okruh

Hlavní myšlenkou bylo prostřednictvím nově navrženého objektu vzájemně spojit tři stávající budovy, aby ve výsledku tvořily jeden uzavřený celek. Nově navržená hmota promlouvá vlastním sebevědomým jazykem a vstupuje do vzrušujícího dialogu s původními objekty. Vložená budova uzavírá mezeru, odstraňuje funkční a kompoziční nedostatky stávajících domů. Historický průzkum doložil, že řešený areál na Karmelitánském náměstí vznikal od 17. století až do poloviny 20. století. Ubouráním části budovy byla obnovena původní ulička vedoucí na náměstí. Projekt Karmelitánského dvora zahrnuje domy na Paulustorgasse 4, Karmeliterplatz 2 a památkově chráněný dům na Karmeliterplatz 1 (bývalá apoštolská nunciatura) a uprostřed ležící dvůr. Funkční využití představují kanceláře (úřední budova štýrské zemské vlády, mládežnické a rozvojové centrum) a restaurace v přízemí. Cílem projektu bylo m.j. úprava příp. přestavba původního stavu (bezbariérovost, požární ochrana, zateplení, nové architektonické uspořádání) a doplnění čtvercového bloku, aby mohl fungovat jako ucelený komplex. Nově navrženou část tvoří z velké části kancelářské plochy, kde sídlí řada štýrských institucí zaměřujících se na rodinu a mládež.
Památkově chráněný dům na Karmeliterplatz 1, který v 17. století sloužil jako sídlo papežského vyslance, byl se souhlasem památkového úřadu částečně sanován, aby se mu vrátila jeho původní podoba a zčásti byl přizpůsoben novému využití (pohostinství v přízemí a kanceláře v horních podlažích). Stejně tak musely být všechny protipožární a bezbariérové úpravy provedeny v souladu s památkáři.

„Rozpohybovaná fasáda“
Dalším výrazným zásahem byla přestavba fasády domu Karmeliterplatz 2 obráceného do náměstí. Místní tradice plastických „rozpohybovaných fasád“ pomocí omítek, které jsou typické pro štýrskohradecká okna, byla výchozím bodem pro nové ztvárnění fasády prostřednictvím soudobých prvků: kastlových oken s výškou přes celé podlaží, které jsou zvenku přimontovány k fasádě a lehce natočeny k centru města, čímž v sobě různě zrcadlí náměstí i okolní domy. V návaznosti na nově ztvárněné Karmelitské náměstí prokazuje nová fasáda v porovnání s tradičními obrazy značnou dynamiku.

Klimatická fasáda

Po technické stránce se jedná o dvojitou fasádu s pevným zasklením z tónovaného skla, přičemž meziprostor je z boční strany kovového rámu provětráván. Z vnitřní strany jsou připevněny posuvné prvky, které mohou celý okenní prostor uzavřít. Prostřednictvím posuvného křídla také dochází k přirozené výměně vzduchu a efektivnímu ochlazování místností. V praxi se ukázalo, že v létě nedochází k žádnému přehřívání místností a po celý den na pracovišti panuje příjemné klima. Dvojitá fasáda navíc slouží jako zimní zahrada a uživatelé ji zaskládali rostlinami. Také v zimě zlepšuje dvojitá fasáda energetickou bilanci tím, že ve dne přivádí okenní otvory více slunečního tepla a naopak v noci posuvná křídla snižují tepelné ztráty.
Herwig Kleinhapl
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od LOVE architecture and urbanism