Hrázděný rodinný dům v Kutné Hoře

Hrázděný rodinný dům v Kutné Hoře
Investor:Markéta a Petr Lavičtí (spoluautoři)
Projekt:01-05/2000
Realizace:2000-05
Zastavěná plocha:170 m2
Obestavěný prostor:800 m3


Umístění
Dům byl navržen na specifickou parcelu v blízkosti centra města a přece na periferii, v zeleném pruhu zabíhajícím téměř k bývalému městskému opevnění. Nejbližším a zároveň velmi výrazným sousedem je gotický kostelík Všech svatých, jehož blízkost a uplatnění ve společném panoramatickém pohledu ovlivnila výběr materiálů i formu domu. Na pozemku je dům usazen při západním okraji plochého hřbetu, od kterého se terén po několika metrech prudce svažuje na zbývající světové strany. Ze západu na pozemek ústí nově zbudovaná přístupová cesta, jež si vyžádala konstrukci ŽB opěrné zdi. Tuto investici bohatě vyvažuje klidné bydlení venkovského charakteru v docházkové vzdálenosti historického jádra Kutné Hory.

Členění
Vzhledem k rozlehlosti parcely nebylo nutné dům komprimovat, naopak bylo žádoucí co největší měrou propojit vnitřní prostory pohledově i fyzicky se zahradou. Navržený objekt tak vlastně není jedním domem, ale sekvencí objektů s vlastní funkční náplní. Od západu se soubor rozvíjí následujícím způsobem - parkovací přístřešek, dílna, vstupní hala se závětřím a obytný dům. Na severní straně je soubor doplněn kolnou na skladování sezónní sportovní výbavy, zahradního náčiní etc. Všechny objekty mají bezbariérový přístup na terén.
Dílna - půdorysně se jedná o čtverec 6x6m zatřešený pultovou střechou skloněnou k severu. Na západě k dílně přiléhá zastřešené parkovací stání umožňující pohodlné naložení auta. Přímé sluneční světlo proudí do dílny jižním podstropním pásovým oknem, na sever se dílna otevírá velkým francouzským oknem, které distribuuje rozptýlené světlo vhodné pro jemnou práci. Do dílny se vstupuje z cenrálně umístěné haly zastřešené plochou střechou. Hala vyplňuje klínový prostor vymezený tělesem obytného domu a pootočeným objemem dílny.
Vlastní obytný dům je navržen jako přízemní na obdélníkovém půdorysu 12 x 9m, zastřešený sedlovou střechou sklonu cca 45°. Dispozičně je dům navržen jako VZ orientovaný trojtrakt s centrální chodbou, zakončenou velkou obytnou místností s kuchyňským koutem. Obytná místnost je otevřena na tři světové strany, při východní fasádě je na jídelní kout navázána dřevěná snídaňová terasa pod původními vzrostlými stromy. Podél jižní fasády jsou umístěny obytné místnosti : ložnice (budoucí pracovna) a zimní zahrada otevřená do krovu. Při fasádě severní je koupelna, toaleta, úklidová místnost s kotlem, schodiště a komora navazující na kuchyňský kout. Ve druhé etapě bude zabydleno podkroví, které momentálně slouží jako půda.

Konstrukce a materiály
Všechny objekty mají nosnou dřevěnou skeletovou konstrukci - smrkové trámky a sloupky spojené čepy, zavětrované vzpěrami. Krov sedlové střechy je tvořen zavětrovanou serií vazníků, posazenou na dřevěnou krabici přízemí. Souvrství obvodového pláště sestává z neomítané interierové vyzdívky skeletu nepálenou cihlou na šířku sloupku (120mm), vnějšího zateplení minerální vlnou (160mm), folie TYVEC a vnějšího opláštění deskami CETRIS v přírodním odstínu, ošetřených bezbarvou penetrací. Střecha obytného domu je kryta raženou pálenou taškou. Dílna se vstupní halou mají extenzivní zelenou střechu osázenou skalničkami, parkovací stání s kolnou jsou zastřešeny dutinkovým polykarbonátem. Servisní blok obytného domu je vyzděn z plné cihly a omítnut. Podhledy dřevěné a SDK. Podlahy dřevěné, keramické, v dílně kletovaný beton, v zimní zahradě a vstupní hale je položena přírodní břidlice.

Bohdan Špaček 2007
26 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
fajn pocin
v.toufar
26.05.08 05:04
schodiště
Bohdan Špaček
26.05.08 07:05
k dotazu...
v.toufar
26.05.08 09:02
re v.toufar
Bohdan Špaček
26.05.08 10:35
nepalene cihly
Michaela Kryštofová
29.05.08 10:03
zobrazit všechny komentáře