Hotel Strata

rozšíření rezidence Königswarter

Hotel Strata
Adresa: Via San Giuseppe 53, Sesto, Itálie
Realizace:11.2007
Zastavěná plocha:1510 m2


Koncept hotelu nově postaveného v příkrém svahu italských Dolomitů vychází z topografie místa, kterou za pomocí řady dřevěných pásů převádí do formy obalující jednotlivé pokoje. Konečná podoba vznikla na základě místních stavebních předpisů, lineárního řazení pokojů, venkovních výhledů, orientace ke slunci a neustálého ladění všech těchto parametrů mezi sebou. Hotel je zároveň topologickou odpovědí na pitoreskní typologii často stavěnou v této oblasti. Za použití topografického mapování tj. propojení horizontálních řezů spojitými čarami, je vytvářen výsledná podoba z řady vrstev, je jako uměle vytvořená bytost udržující dialog se svým přirozeným prostředím. Toto horizontální členění navíc slouží jako kontrolní linie umožňující vytváření zakřivené hyperbolicko-parabolické geometrie.
Pásy obklopují dům v různém měřítku, odlupují se z něj, vlévají se do krajiny a zastírají hranice budovy. Z balkónů se staly mezizóny, které kompenzují vnitřní racionalitu pokojů - ovládaných touhou po efektivitě a opakováním stále stejných jednotek - s exteriérem, který je rozvinutou topografií.

Stavební program
Jedná se o rozšíření již stávajícího apartmánového hotelu. Nemělo cenu navazovat na původní část. Nová část hotelu je se starou částí spojena jen podzemní chodbou a za pomoci malé a nenápadné stavby v přízemí. Hlavní hmota se zcela vědomě odlišuje od původní části.
Nová přístavba je programově rozdělena na dvě části: pravá část křídla přísně řadí na osu jednotlivé hotelové pokoje, veškeré pohledy jsou směřovány ke slunci a v levé části je kromě spojujícího koridoru také vlastní byt klienta. Tyto dvě části jsou od sebe čitelně oddělené pomocí stavební částí, kterou lze chápat jako umělě vytvořenou topografii a rozšíření stávající přírodní krajiny. Tento tvar záměrně dává každé zóně její vlastní soukromí, konceptuálně rozvíjí přírodní krajinu do uměle vytvořeného prostředí a spojuje ji s fasádou stavby, kterou lze chápat jako řadu zvlněných pásů obíhajících kolem hmoty hotelu a zapojují ji v různých místech do přirozeného reliéfu svažujícího se kopce.
Místnosti hostů jsou všechny navrženy jako rodinní byty: všechny nabízí obytnou část s jídelnou, která je kusem nábytku oddělena od spací zóny rodičů, děti mají svůj vlastní malý spací kout. Každý pokoj ma svůj balkon nasměrovaný k výhledům do údolí a k slunci, balkonová fasáda je zcela prosklená. Pro nábytek uvnitř je použitý stejný materiál jako na venkovní pásy: místní modřínové dřevo. Řada dřevěných lamel prochází také do interiéru: přechází z lavice do police a poté do pohovky, vizuálně se tak propojuje s venkovními balkonovými pásy. V každém poschodí je zdůrazněno jiné barevné schéma.
Plasma Studio
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nádhera
Kristýna
09.04.09 11:57
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Plasma Studio