Finanční úřad OPW

Finanční úřad OPW
Adresa: Merrion Row 7/9, Dublin, Irsko
Investor:Komisařství veřejné správy, Dublin
Projekt:2006
Ročník:2008


Solidní oblek pro úředníka
Úřednické povolání se v žádných zemích netěší všeobecnému obdivu. Pokud jde ale o budovy či prostory, v jakých úředníci pracují, zde může klasický zaměstnanec mnohdy jen závidět. Ať už se jedná o staré zrekonstruované prostory nebo jde o zcela nové chrámy ze skla a oceli. Budovy úřadů jsou ve velké míře jejich přidanou hodnotou a stále zosobňují respekt, solidnost a důvěru. To se nepochybně týká i skvostné administrativní budovy na rohu St. Stephen's Green v Dublinu od Grafton Architects. Tito úspěšní a ambiciózní architekti se dnes těší mimořádné pozornosti i na mezinárodní úrovni (Jsou čerstvými držiteli ceny za nejlepší světovou stavbu roku 2008, Universita Luigi Bocconi, Milán).

Rubikova Kostka
Budova finančního úřadu vytěžila z exkluzivní lokace dokonalé maximum. Návrh umožnil parcele získat vazbu na hlavní dublinské náměstí, kterou dříve neměla. Stalo se tak díky úplnému otevření boční fasády. Tato provokativní boční fasáda je bezpochyby ústředním motivem celé stavby. Trojrozměrná mozaika z kamenných kvádrů, zarovnaných oken a zapuštěných skleněných nik úchvatně komunikuje s přilehlou hlavní třídou. Zároveň v pozorovateli vyvolává zvědavost a napětí, působí jako nějaká obří Rubikova kostka či dokonce Pandořina skříňka. Budova se de facto skládá z větších a menších kostek, které jsou s chirurgickou přesností poskládané dohromady - ať už se jedná o těžké bloky či propadlé dvory. Čistá linka a jednotná hrana se staly základním pravidlem návrhu. Toto pravidlo respektuje kromě oken dokonce i tenká vrstva spojovací malty kamenných cihel.

Kompozice
Odsunutí přízemí od ulice bylo jistě jednou z prvotních myšlenek návrhu. Světlo díky tomu může pronikat do nižších podlaží a zároveň je jasně vymezen i vstup do budovy. Skvostné bronzové zábradlí přecházející ve velikou bránu striktně drží uliční čáru. Na vstupní fasádu budovy je ještě vloženo schodiště, což je na první dojem nepochopitelné, ale i to má své opodstatnění. Jeho prostor nenarušuje kompaktní vnitřní půdorys, což dává architektům volné pole pro další hrátky s fasádou. Schodiště funguje jako akustická clona a zároveň je jakýmsi sociálním katalyzátorem, čili místem, v němž se lidé můžou oprostit od pracovních povinností a zároveň pozorovat dění na největším náměstí v Dublinu.
Hlavní prostory kanceláří nalezly své místo uprostřed půdorysu a jsou osvětleny západním i východním sluncem. Zde tvrzení autorů o maximálním osvětlení pokulhává, na pracovní stoly dopadná oproti původním očekávávím podstatně méně světla. Ojedinělou příležitost s okny na všechny světové strany využili architekti pro umístění komunikačního "opasku", což prostor uprostřed dispozice dělá temnějším. Nijak mu však neubírá na přívětivosti. Příchozího upoutá zejména pravidelný rastr posuvných oken a vystouplých konzol. Zde architekti znovu projevili mimořádný cit pro detail a čistou linku. Okna do sebe venkovní město doslova zarámují a svou hloubkou a odrazivým povrchem ho vtahují k pozorovateli.

Závěr
Při udílení cen RIAI 2008 získali Grafton architects za řešení rekonstrukce a renovace Finančního úřadu cenu poroty. Nemůžeme nic jiného, než souhlasit - stavbě nechybí téměř nic. A nic jí ani nepřebývá. Zaujme jak výběrem materiálu, tak jeho zpracováním. Navíc její architektura odkazuje na region a jeho historii, což se většinou u současných staveb vytrácí. Stala se jednou z nejdiskutovanějších budov mezi obyčejnými občany. I když se nelíbí zcela všem, patrně ji čeká podobný osud jako Tančící dům v Praze a obyvatelé ji postupně přijdou na chuť.

Jan Vaněček
Dublin 2008Slova autora:

St. Stephen's Green je staré centrální náměstí navržené roku 1660. V jeho přímém okolí bylo 89 parcel, ale jejich architektura byla nejednotná, odvíjela se od přání a choutek jednotlivých vlastníků. Parcela číslo 10 byla v majetku Hugenotské kongregace a od roku 1693 byla užívána jako hřbitov. Grafton architects byli osloveni Orgánem Veřejné Správy (OPW), aby posoudili stávající budovu na Merrion Row (parcela 7-9) a rozhodli, jestli by bylo možné ji renovovat na kancelářskou budovu. Zadání rovněž obsahovalo modifikaci budovy z roku 1912 označované jako Billets a vytvoření spojovacího článku s přilehlými vládními budovami. Stávající stavba z roku 1970 byla shledána jako nevyhovující.

Základní koncept nové budovy je založen v jeho urbanistickém kontextu, který odkazuje na architektonickou kvalitu St. Stephen's Green a Merrion Row a na přilehlý Hugenotský hřbitov. Pozemek je interpretován jako součást náměstí. Návrh odkazuje na charakter Dublinu, kde významné budovy na křižovatkách dramaticky mění měřítko přilehlé zástavby. A také na charakter St. Stephen's Green s odstupujícími domy, podzemními prostory, nízkými stěnami, kovovými zábradlími a spojujícími mosty. Právě zde tvoří "most" základní vstup a práh domu. Měřítko domu také reflektuje sousedící parcelu č. 6 a stává se silným ukončujícím prvkem celé Merrion Row.

SCREEN (myšleno venkovní stěna)
Hugenotská Správa svolila, že okna mohou být umístěna i směrem na jejich parcelu. Tak vznikl strategický návrh s okny na všechny světové strany. Hlavní fasáda byla hlouběji posuzována tak, aby propustila maximum světla do kanceláří a zároveň umožnila jistou míru soukromí sousedícímu hřbitovu. Vyvinuli jsme kamenné plátno, které má hloubku. Kámen je sesazen tak, aby skutečně působil jako kámen, ne jako zděná zavěšená fasáda. Stěna je postavena zkušenými zedníky, kteří dle návrhu použili 100mm široké vápencové bloky z lomu na východě Galway. Tato hluboká zeď je dále tvořena pevnými okny zarovnanými s venkovním kamenem a zapuštěnými nikami s posuvnými okny. Okna mají integrované "nozdry" větracího systému, kterými proudí dovnitř čistý vzduch a soustava šesti komínů jej pak odtahuje ven. Odrazivý povrch rámu oken odkazuje na Georgiánskou metodu osvětlení hlubokými okny. Ty světlo do interiéru vtahovaly pomocí hlubokých bílých rámů na zarovnané fasádě. V přízemí je tělo budovy odtažené od hranice pozemku, což ji odděluje od hřbitova a zároveň umožňuje přirozené osvětlení nižších podlaží. Jako materiálu pro opěrnou stěnu mezi hřbitovem bylo použito tmavého vápence z oblasti Kilkenny s drsnějším a žíhaným povrchem.

CLOISTER (klášter)
Základním požadavkem klienta, Office of Public Works (orgán veřejné správy), bylo navrhnout takovou budovu, která umožní maximální flexibilitu půdorysu a maximální možnosti uspořádání jednotlivých kancelářských prostor. To je docíleno umístěním komunikací na obvod stavby a odtažením pracovních prostor od fasády. Takové uspořádání má řadu výhod - nedochází k přehřátí kanceláří od přímého slunce, místnosti jsou akusticky odděleny od rušného náměstí St. Stephen's Green a fasáda bude vždy oproštěna od nepořádku na pracovních stolech - nepořádek ji zvenčí nenaruší.

BILLETS (ubikace)
Prostor starých ubikací je složen ze dvou dlouhých skladů typu Mews. (Pozn. překladatele: mews house bylo stavení pro kočího, kde byla stáj a prostor pro kočár. Obvykle byly tyto domy umisťovány do zadní části zahrady za Georgiánské a Viktoriánské domy, měly vstup ze zadní ulice a tvořily jednu dlouhou řadu. Dnes jsou v oblibě u většiny irských architektů, kteří je upravují na rodinné domy.) Architektonickým úkolem bylo nalézt adekvátní pozici pro požadované funkce a nenarušit tak charakter stávající stavby. Rozhodnutí bylo takové, že dolní podlaží s klasickými okny je vhodné pro nové kanceláře a druhé podlaží s horním osvětlením a ocelovou konstrukcí krovu poskytne prostor pro zasedací místnosti a jídelnu. Architektonická filosofie této konverze byla taková, že umístění nových funkcí či jakýkoliv nový zásah do staré konstrukce je legitimní a zároveň reversibilní. Nová stavba na Merrion Row je od Billets formálně oddělena skleněnou zónou. Tato zóna je optimální pro umístění instalací a také zvýrazňuje pohled na cihlovou stěnu původních objektů. Skrz Billets je navrženo nové propojení - tunel do přilehlých vládních budov.

Udržitelný design
Nová budova je opatřena "dýchající" fasádou se zapuštěnými mřížkami, které pouští čerstvý vzduch do jednotlivých podlaží. Vzduch je dle situace ohříván a odsáván pomocí šesti komínů uprostřed dispozice. Systém ventilace je tedy kombinací mechanické a přirozené cesty. Další možností je samozřejmě otevřít veliká postraní okna. Na konstrukce je použit beton GGBS s výrazně sníženou ekologickou zátěží.

Philippe O'Sullivan, Grafton Architects 2008
Překlad Jan Vaněček


Architekt: Grafton architects
Tým: Yvonne Farrell, Shelley McNamara, Philippe O'Sullivan, Gerard Carty, Simona Castelli, Kieran O'Brien, Ciara Reddy, Matthew Beattie, Emmett Scanlon, Philip Comerford, John Barry Lowe, Maurizio Scalero
Statik: Barrett Mahony
Fasádní konzultant: Billings design associates
Konzultant přes kámen: Carrig building fabric consultants
Hlavní dodavatel: John Paul construction
Plocha: nová budova: 3 358 m², rekonstrukce: 891 m², propojovací tunel: 80 m²
0 komentářů
přidat komentář