Fakulta informačních věd

Facultad de Ciencias de la Información

Fakulta informačních věd
Adresa: Calle Burgo de las Nacione, Santiago de Compostela, Španělsko
Realizace:1993-2000


Budova Fakulty informačních věd (někdy označovaná jako Fakulta žurnalistiky) se nachází v nové části kampusu Universidade de Santiago de Compostela rozvinuté podél ulice Burgo das Nacions. V sousedství stojí ještě Fakulta cizích jazyků, Fakulta ekonomická a Auditorio de Galicia.
Střední část stavby se rozkládá na ploše 127 x 17,5 metru a je rozčleněna do tří nadzemních podlaží. Stavební program v sobě zahrnuje devět amfiteatrálních učeben. Kanceláře učitelů jsou umístěny do vyšších pater, zatímco rozhlasové a televizní laboratoře najdeme v přízemí a v suterénu.
Vstup do budovy se nachází pod těžkou hmotou knihovny a je zvýrazněn kubickým závětřím. Ze vstupní haly vybíhají do bočních křídel budovy chodby respektive rampy, jež svým stoupáním kopírují podlahy v sousedních přednáškových sálech. Z podélné páteřní komunikační hmoty vybíhají čtyři příčná křídla a vytvářejí mezi sebou specifická nádvoří. Nejzápadnější příčné křídlo hostí přednáškový sál pro 300 posluchačů, zbývající dvě křídla na severní straně jsou vyplněna filmovými a televizními studii. Jediné křídlo na jihu obsadila knihovna s báječným horním osvětlením. Podobně jako u knihovny Univerzity v Aveiru nebo na knihovně Fakulty architektury v Portu Siza využívá motivu světlíku k navození badatelské až meditační atmosféry. Míra koncentrace je obrovská.
Materiálové řešení vychází z dlouhodobých zkušeností architekta Sizy. Minimum použitých materiálů je vyváženo dokonalými detaily. Nejdůležitějším materiálem Sizovy architektury však zůstává světlo.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Álvaro Siza Vieira