Educatorium

Educatorium
Autor: OMA | Rem Koolhaas
Adresa: Leuvenlaan 19, Uithof University Campus, Utrecht, Nizozemí
Investor:Universiteit van Utrecht
Projekt:1992
Realizace:09.1995 - 10.1997
Náklady:12 000 000 Euro
Užitná plocha:11000 m2
Obestavěný prostor:45000 m3


Jedna z velmi kvalitních prostorových koláží holandského architekta. Klasická úloha fakulty v sobě spojuje několik provozních funkcí - 2 přednáškové sály, jídelnu, knihovnu, učebny a řadu dalších místností, se kterými Koolhaas zachází jako se svébytnými prvky, kterým přiřazuje materiál a formu a zapouští je do zprohýbané a poskládané desky, která se jako těsto skládá nad sebe a stabilizuje prvky v prostoru.
Přednáškové sály jsou pravděpodobně nejpůsobivějším prostorovým zážitkem a je patrné, že si s nimi Rem patřičně pohrál. Geniální je dřevěná promítací kabina ve tvaru elipsoidu a nesmím opomenout materiálové variace.
Jan Kratochvíl, 2004
Stavba je složena ze dvou desek, které jsou poskládány tak, aby se co nejlépe přizpůsobily řadě rozdílných  programů včetně dvou venkovních náměstí, dvou poslucháren a zkušeben. Desky do sebe zapadají a vytváří jedinou cestu, v níž je zapouzdřena celý zážitek z univerzity – socializace, výuka, zkouška.
Educatorium je koncipováno jako nové těžiště univerzitního campusu Uithof. Výchozím bodem celého návrhu jsou dvě plochy, které se ohýbají a zaplétají. S betonovou deskou je zacházeno jako s tvárným povrchem, který dovoluje vhodné úpravy pro každý ze stavebních programů. Nakloněná deska vstupní plošiny funguje jako městské prostranství nebo směšovací komora. Pod touto částí je kryté stání pro jízdní kola a křížení cyklistické stezky.
Nad směšovací komorou je dvoupodlažní blok zkouškových sálů. I když byly místnosti plánovány pro hromadné zkoušky, tak umožňují rozmanité uspořádání vnitřního zařízení i způsobu využívání.
Do dvou přednáškových sálů se vchází po velké vstupní rampě. Větší auditorium na severní straně se otevírá směrem do botanických zahrad. Místnost obklopují dvě zakřivené místnosti, jedna pevná a druhá skleněná. Další vrstva z holografického filmu se mění od průhledné až po průsvitnou v závislosti na místě pozorovatele. Skleněná stěna funguje jako uměle vytvořený mrak, který střídavě rozjasňuje a zatemňuje výhledy směrem ven, zatímco v interiéru se stará o pocit soukromí.
Ocelová výztuž ve stropě se z betonové desky odhaluje. Ocel a beton jsou odděleny a dovolují každému materiálu fungovat v jeho optimálním využití: 20 cm tlustá betonová deska je navržena tak, aby překlenula rozpon 21 metrů.
Druhé auditorium se 400 sedadly je situováno směrem na jih. Rozpětí mezi dvěma masivními zdmi překlenuje střešní konstrukce z hustě usazených I nosníků, které vytváří ocelovou plochu.
Pod oběma auditorii se nachází menza. Řady sloupu jsou směrem k jihu hustší a směrem na sever do krajiny téměř zmizí. Menza je navržena k tomu, aby mohla obsloužit až 1000 lidí, skloněný strop společně s “náhodně“ rozmístěnými sloupy vytváří uvnitř velkého prostoru řadu menších “míst“.
Vnitřní provoz v Educatoriu je organizován kolem dvou křižujících se chodeb, které rozdělují půdorys na čtvrtiny a fungují jako hlavní spojení. Druhý komunikační systém umožňuje stavbě fungovat jako síť. Sloučením “přestávkových“ částí do vnitřního provozu, vzniká velká otevřená oblast, která je součástí celkového záměru eliminujícího hranice ve prospěch daleko promyšlenějších způsobů odloučení a zahrnutí.
OMA
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
plan & elevation of Educatorium
sepinood a
16.11.09 01:55
Educatorium
miguel
26.01.10 12:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od OMA